19-08-2014

Дата на публикуване: 18.08.2014 21:00
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:

„Основен ремонт общински пътища Община Белослав. Път VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) – граница общ.Белослав-Аврен - м.Бялата вода (III-9006)”

Документация по откритата процедура / архив /.


20.11.2014год.

Договор към открита процедура за Основен ремонт общински пътища Община Белослав.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта