Социални дейности и услуги

Дата на публикуване: 10.11.2016 13:20
       Община Белослав пряко управлява и кандидатства за социални проекти и услуги, предоставяни в семейна среда или среда, близка до семейната. По своя смисъл, услугите представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в институция. 

Социалните услуги в община Белослав са:

  • Домашен социален патронаж
  • Услуги, предоставяни по проекти и програми 
  • Клуб на пенсионера
  • Общодостъпни социални услуги
  • Асистентска подкрепа     
  • ВИЖТЕ БРОШУРАТА

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта