07-08-14

Дата на публикуване: 06.08.2014 21:00
07.08.2014г.- Публична покана по реда н аглава 8а от ЗОП с предмет ,,Изготвяне на работен проект за разширяване на сградата на ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”

30.09.2014год.


Протокол и заповед към публична покана - 07-08-14


Сканиран документ1
Сканиран документ2
Сканиран документ3

Публичната покана е публикувана в АОП под № 9032540
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9032540

Документи

Техническа Спецификация

Заповед, Условия за участие в процедуратаВремето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта