Новини


10.06.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    „БЕЛФЕРИ” ЕООД УВЕДОМЯВА  ГРАЖДАНИТЕ,ЧЕ  ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА  ПЛАНОВ  КЛАСОВ   РЕМОНТ М/Ф”БЕЛОСЛАВ”  ЩЕ  ПРЕУСТАНОВИ  РАБОТА  ЗА  ПЕРИОДА ОТ  14.06.2021г. или  15.06.2021г.  ДО 24.06.2021г. или  25.06.2021г. ПРЕЗ ТОВА  ВРЕМЕ ВРЪЗКАТА    МЕЖДУ  ДВАТА  БРЯГА  НА  ПЛАВАТЕЛЕН  КАНАЛ №2  ЩЕ  СЕ   ОСЪЩЕСТВЯВА С   МОТОРЕН  КОРАБ „БЕЛЛА”.                                  Управител „Белфери”  ЕООД :                                                  /Иван Томов /

21.05.2021
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,По повод многобройните запитвания отправени към общинска администрация, относно инвазия на кърлежи и комари, Ви уведомяваме следното На 03.05.2021г. Всички детски градини на територията на общината са третирани с биоциден препарат за намаляне на популацията на кърлежи и комарите. На 07.05.2021г. на територията на Общината са третирани всички детски площадки, паркове, и алеи с биоциден препарат за намаляне на популацията на кърлежи и...

12.04.2021
               ДОПУСНАТ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА             СТЕФАН ЯНКОВ СТАНКОВОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСT  В изпълнение на Решение № 214 от Протокол № 17 от 08.04.2021 г. на общински съвет Белослав и Заповед № 260 от 12.04.2021 г. на кмета на община Белослав ОБЯВЯВА:  КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “Медицински център І – Белослав” ЕООД гр. Белослав за...

07.04.2021
Как да използваме електронни административни услуги предоставяни от Държавна агенция Електронно управление.

22.03.2021
Община Белослав обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно утвърдената от председателя на Държавна агенция за закрила на детето Процедура за избор на членове на Съвета на децата.   За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления: Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното...

19.03.2021
Заповед № 210 / 19.03.2021 г. на Кмета на община Белослав относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта