03-11-2014

Дата на публикуване: 02.11.2014 22:00
Регистрирана под номер 03-11-2014

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работниците в община Белослав и за нуждите на работници и служители в Обединените детски заведения на територията на община Белослав”, по четири обособенн позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на работно облекло и обувки на нещатен персонал и заетите в дейност „Чистота” в община Белослав„

Обособена позиция № 2: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работниците в община Белослав”

Обособена позиция № 3: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на медицинските сестри към община Белослав„
Обособена позиция № 4: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работници и служители в Обединените детски заведения на територията на община Белослав"
Номер на поръчкана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035445


Документация - Облекло

Документация - Техническа спецификация
20.11.2014год.

Протокол от 20.11.2014год.Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта