04-12-2015

Дата на публикуване: 04.12.2015 14:56
Процедура на договаряне без обявление с предмет: «Периодични доставки на природен газ за отопление до обекти, собственост на община Белослав» .


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта