Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата

Дата на публикуване: 30.08.2020 07:20
Правителството го обяви със специално решение. Идеята е да се популяризира темата чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании.
С решение на Министерски съвет, 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. 👨‍👨‍👧‍👦🚗🛑
В продължение на тази практика, обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата ще създаде възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област, както и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи.

Наименование Брой тегления
138.pdf 129 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта