20.05.2015г.

Дата на публикуване: 20.05.2015 12:42
20.05.2015г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на  предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на  Община Белослав“.

Публична покана : http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041936


Документи


Изтеглете от тук  / архивирани в RAR формат /

25.05.2015год.

Разяснения по документацията свързана с обявената процедура.

Справка за състоянието на общинския дълг към 31.03.2015 г. – размер, падеж, начин на погасяване

Приложение Документи към справката

18.06.2015год.

ПРОТОКОЛ За отваряне на офертите за участие в процедура по реда на глава VІІІа от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на Община Белослав“

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта