Публични регистри

Дата на публикуване: 30.11.2010 11:43


Заповеди на гл.архитект - до 30.06.2022г.

Разрешения за строеж -до 30.06.2022г.

Регистър ПБЗ- до 30.06.2022г.

Технически паспорти-до 30.06.2022г.


Удостоверения за ползване-до 30.06.2022г


Удостоверения за търпимост- до 30.06.2022г.

РЕГИСТЪР ЗА ДОПУСКАНЕ 2022 до 30.06.2022

РЕГИСТЪР за ОДОБРЯВАНЕ преписки Общ. Белослав 2022 - до 30.06.2022
Регистър ПБЗ и ПУСО - 2021г


Регистър на заверените технически паспорти на сгради -2021г

Регистър на издадените заповеди на главния архитект -2021г.

Регистър на издадените разрешителни за строеж -2021г

Регистър на издадените удостоверения за търпимост-2021г.

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация -2021г.***************************************** 2022 ***********************************************************

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПУП---2021г

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПУП---2020г.

РЕГИСТЪР НА ДОПУСНАТИ ПУП---2021 година

РЕГИСТЪР НА ДОПУСНАТИ ПУП---2020 година

Удостоверения за търпимост -до30.06.2021г.

Удостоверение за ползване - до 30.06.2021г.

Технически паспорти - до 30.06.2021г.

Регистър ПБЗ-до 30.06.2021г.Разрешения за строеж - до 30.06.2021г.


Заповеди на гл.архитект -до 30.06.2021г.

РЕГИСТЪР  УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЪРПИМОСТ ЗА 2020год. 

РЕГИСТЪР ЗА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОЕЖ ЗА 2020год.

РЕГИСТЪР ПБЗ ЗА 2020год. 

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА 2020год.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ЗА 2020год.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ЗА 2019 година.

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА 2019 година.  

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕЗ 2017 година. 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2019 година. 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 година. 

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА 2017 година.  


Регистър на дарения към община Белослав -2018г. - актуален към 31.12.2018г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на Община Белослав
 
      На основание Закона за достъп до обществена информация, всеки гражданин има достъп до публичните регистри на община Белослав.
   Акстър WEB административни регистри е специализиран продукт, който осигурява публикуването на интернет страницата на община Белослав на „живи” данни, съдържащи се в регистрите на общинската информационна система. 

  От системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ ИМОТИ се извличат:

В изпълнение на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация и решение № 214/25.03.2016г. на Министерски съвет на Република България, относно приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни, Община Белослав предоставя набор от данни на opendata.government.bg- ОТВОРЕНИ ДАННИ


Регистър на дарения към община Белослав -2017г. - актуален към 01.11.2017г.

Регистър на допуснати до ПУП -2017г. - актуален към 26.07.2017г.


Регистър на одобрени ПУП - 2017г. - актуален към 26.07.2017г.

Регистър на сдруженията в община Белослав, в  режим на етажна собственост - актуален към 11.04.2017г.

Регистър на общински детски градини -
актуален към 31.03.2017г.


Регистър за озеленените площи - актуален към 29.07.2021г.


Регистър на издадените разрешение за строеж за 2016 г.

Регистър на издадените разрешение за строеж за 2015 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация за 2016г.
Регистър на обектите, въведени в експлоатация за 2015г.
Регистър на издадените технически паспорти за 2016г.

Регистър на технически паспорти за 2015г.


Наименование Брой тегления
РЕГИСТЪР ЗА ДОПУСКАНЕ 2022 до 30.06.2022.pdf 3 Изтегли
РЕГИСТЪР за ОДОБРЯВАНЕ преписки Общ. Белослав 2022 - до 30.06.2022.pdf 3 Изтегли
Удостоверения за търпимост- до 30.06.2022г..pdf 3 Изтегли
Заповеди на гл.архитект - до 30.06.2022г..pdf 6 Изтегли
Разрешения за строеж -до 30.06.2022г..pdf 4 Изтегли
Технически паспорти-до 30.06.2022г..pdf 3 Изтегли
Регистър ПБЗ- до 30.06.2022г..pdf 3 Изтегли
Удостоверения за ползване-до 30.06.2022г..pdf 3 Изтегли
Регистър на заверените технически паспорти на сгради_2021г..pdf 3 Изтегли
Регистър на издадените разрешителни за строеж_2021г..pdf 7 Изтегли
Регистър на издадените удостоверения за търпимост_2021г..pdf 7 Изтегли
Регистър на издадените заповеди на главния архитект_2021г..pdf 3 Изтегли
Регистър ПБЗ и ПУСО_2021г..pdf 3 Изтегли
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация_2021г..pdf 26 Изтегли
reg.zel.ploshti.2021.pdf 9 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПУП---2021г %U2013 %U2013 Копие.pdf 49 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПУП---2020г.pdf 17 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ДОПУСНАТИ ПУП---2021 година.pdf 24 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ДОПУСНАТИ ПУП---2020 година.pdf 16 Изтегли
Удостоверения за търпимост -до30.06.2021г..pdf 19 Изтегли
удостоверение за ползване - до 30.06.2021г..pdf 17 Изтегли
Технически паспорти - до 30.06.2021г..pdf 17 Изтегли
Регистър ПБЗ-до 30.06.2021г..pdf 15 Изтегли
Разрешения за строеж - до 30.06.2021г..pdf 19 Изтегли
Заповеди на гл.архитект -до 30.06.2021г..pdf 16 Изтегли
Регистър Удостоверения за търпимост- актуален към 2020г..pdf 62 Изтегли
Регистър Тех.паспорт-актуален към 2020г..pdf 41 Изтегли
Регистър Разрешения за строеж- актуален към 2020г..pdf 54 Изтегли
Регистър ПБЗ-актуален към 2020г..pdf 58 Изтегли
Регистър въвеждане в експлоатация -актуален към 2020г..pdf 43 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта