Публични регистриРЕГИСТЪР  УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЪРПИМОСТ ЗА 2020год. 

РЕГИСТЪР ЗА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОЕЖ ЗА 2020год.

РЕГИСТЪР ПБЗ ЗА 2020год. 

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА 2020год.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ЗА 2020год.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ЗА 2019 година.

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА 2019 година.  

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕЗ 2017 година. 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2019 година. 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 година. 

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА 2017 година.  


Регистър на дарения към община Белослав -2018г. - актуален към 31.12.2018г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на Община Белослав
 
      На основание Закона за достъп до обществена информация, всеки гражданин има достъп до публичните регистри на община Белослав.
   Акстър WEB административни регистри е специализиран продукт, който осигурява публикуването на интернет страницата на община Белослав на „живи” данни, съдържащи се в регистрите на общинската информационна система. 

  От системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ ИМОТИ се извличат:

В изпълнение на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация и решение № 214/25.03.2016г. на Министерски съвет на Република България, относно приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни, Община Белослав предоставя набор от данни на opendata.government.bg- ОТВОРЕНИ ДАННИ


Регистър на дарения към община Белослав -2017г. - актуален към 01.11.2017г.

Регистър на допуснати до ПУП -2017г. - актуален към 26.07.2017г.


Регистър на одобрени ПУП - 2017г. - актуален към 26.07.2017г.

Регистър на сдруженията в община Белослав, в  режим на етажна собственост - актуален към 11.04.2017г.

Регистър на общински детски градини -
актуален към 31.03.2017г.


Регистър за озеленените площи - актуален към 28.07.2017г.


Регистър на издадените разрешение за строеж за 2016 г.

Регистър на издадените разрешение за строеж за 2015 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация за 2016г.
Регистър на обектите, въведени в експлоатация за 2015г.
Регистър на издадените технически паспорти за 2016г.

Регистър на технически паспорти за 2015г.


Наименование Брой тегления
Регистър Удостоверения за търпимост- актуален към 2020г..pdf 32 Изтегли
Регистър Тех.паспорт-актуален към 2020г..pdf 22 Изтегли
Регистър Разрешения за строеж- актуален към 2020г..pdf 30 Изтегли
Регистър ПБЗ-актуален към 2020г..pdf 31 Изтегли
Регистър въвеждане в експлоатация -актуален към 2020г..pdf 23 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта