ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021

Дата на публикуване: 22.07.2020 11:30

Уважаеми съграждани,

 

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. се провежда Преброяване 2021 г.

В 0.00 часа на 7 септември започва електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 часа на 30 септември. Всеки човек ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителна карта на адрес www.census2021.bg . Попълването на картата е бързо и лесно.

От 18 септември ще започне преброяването в жилищата от преброители. Домът ви ще бъде посетен от преброител, който ще се легитимира с карта.  Преброителят ще събере необходимата информация , която ще попълни в преброителната карта на място.

Отказът да се даде необходимата за преброяването информация е административно нарушение и се санкционира с глоба от 160 лв , съгласно чл.17-19 от Закона за преброяването на населението и жилищния фонд.

 

Уважаеми граждани на  община Белослав,

Призоваваме Ви  при възможност от Ваша страна да се преброите електронно или да оказвате необходимото съдействие на назначените  преброители.

 

 

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Указания за провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд  2021 в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

            Във връзка с провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд, Ви уведомяваме, че обучението на преброители и контрольори ще се проведе на 27.08.2021 г.  от 13.00 часа в читалище "Съзнание".

В сайта на НСИ са качени документи и обучителни материали за Преброяване 2021 г. Линка към страницата е : https://census2021.bg/  - Документи и обучителни материали, Преброителни карти и инструкции.

             Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната е необходимо всички преброители и контрольори да се запознаят с материалите преди обучението. На обучението ще се поставят въпроси свързани с обучителните материали и документи.

Присъствието на обучението е задължително тъй като ще бъдат подписани граждански договори с участниците в Преброяване 2021.

 

 

Общинска преброителна комисия

Община Белослав
Списък за обявяване на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители в община Белослав.
НАБИРАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.
При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове - София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в Северозападна България.
Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:
- Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.-  Втори етап - чрез посещение на домакинствата. В периода от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.
При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.
Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лева.
Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1.00 лв., а за преброена сграда - 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

Заявление за кандидатстване - изтегли от тук 
Информация за обработка на лични данни - Изтегли от тук 
Автобиография образец - Изтегли от тук СЪОБЩЕНИЕ  - 20.01.2021 

 

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.
Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.


СЪОБЩЕНИЕ  - 02.11.2020 

Aнонс на Националния статистически институт, Териториално статистическо бюро - Североизток:

Удължава се срокът за набиране на преброители.


Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд до 16 ноември 2020 година.

Към момента общо за страната са набрани 53.3% от предварително планирания брой преброители и 61.7% от контрольорите, като ситуацията е различна в отделните общини. В 103 общини кандидатите са повече от 85%, като има и такива, с повече от необходимия брой кандидати. В 20 общини и райони в най-големите градове, заявилите интерес са под 20%.

Към 30 октомври в област Варна заявление са подали 790 кандидати за преброители и 270 - за контрольори, това са съответно 53.5 и 72.5% от необходимите бройки. Слабо върви кампанията в община Варна. Достигнатите проценти за преброители и контрольори са съответно 35.4 и 54.6%. За районите на град Варна подадените заявления за преброители са около 320. Достигнатите проценти за преброители в отделните райони на града варират между 29 и 48%.

За областта необходимия брой преброители е достигнат в общините Аврен, Белослав, Бяла, Ветрино и Дългопол. В останалите общини процентът на подадените заявления варира между 70 и 89% от необходимите бройки за преброители с изключение на община Аксаково където този процент е малко над 41%.

Както и досега, кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.
При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица, в зависимост от големината и характеристиките на населеното място. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъци в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането на преброителите е определено. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1 лев, а за преброена сграда - 70 ст. Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от брой сгради, жилища, лица, електронно преброени.

В периода 1 - 15 февруари 2021 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но с възможността да поеме преброяването на 2 или 3 участъка, неговото заплащане може да достигне над 1000 лв.
Най-подходящи за преброители са комуникативни хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Те ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, като преди това ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
СЪОБЩЕНИЕ  - 30.10.2020 

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИСЪОБЩЕНИЕ  - 17.09.2020 

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.
При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 - Съобщение от Национален статистически институт
 - Заявление - образец
 - 
Образец на Автобиография 
Информация за обработка на лични данни Наименование Брой тегления
Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021, в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19.pdf 31 Изтегли
Списък за обявяване Белослав.pdf 45 Изтегли
Privacy_Notice_Applicant.pdf 65 Изтегли
CVTemplate.docx 54 Изтегли
Zayavlenie.pdf 67 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта