Бюджет и отчети

Дата на публикуване: 22.02.2015 14:39

20.09.2023 год.
12.09.2023 год.


25.08.2023 год.
Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулите, утвърдени със заповед № 547/25.08.2023 г. на Кмета на община Белослав
30.03.2023 год.
Приемане на разчети за приходи и лимити за разходи за 2023г. до приемането на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2023г. и на бюджета на община Белослав за 2023г


24.03.2023 год.


Отчет за компенсиране на превозвачите за 2022г.


10.05.2022 год.

Бюджет на Община Белослав 2022г.


21.04.2022 год
.
Решение на ОбС - Белослав за приемане на Бюджет на Община Белослав за 2022 год. 


31.03.2022 год
.

Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулите, утвърдени със заповед  172/31.03.2022 г.  на Кмета на община Белослав25.02.2021 г.

Решение на ОбС - Белослав за приемане на Бюджет на Община Белослав за 2021 год. 


25.02.2021 г.

Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулите, утвърдени със заповед No 139/24.02.2021 г. на Кмета на община Белослав

25.02.2021 г.

Решение на ОбС - Белослав за приемане на Бюджет на Община Белослав за 2021 год. 
Изтегли Бюджет 2021 от ТУК 

27.02.2020 г.17.02.2020 г.

Решение на ОбС - Белослав за приемане на Бюджет на Община Белослав за 2020 год. 
Изтегли Бюджет 2020 от ТУК 

29.03.2018г.

Амортизационна политика 2018г.


22.02.2019 г. 

Разпределение на бюджета за функция "Образование" за 2019г.


07.02.2019 г. 

Бюджет на Община Белослав за 2019год.
20.12.2018 г. 

В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2019г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни –общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината 
Обсъждането ще се проведе на 09 януари 2019 г. от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


26.02.2018

Разпределение на бюджета за функция "Образование" 2018г.


15.02.2018

Бюджет 2018


Приложения

Прогноза


03.01.2018г. 
Община Белослав, в изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2018г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни –общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината .

Обсъждането ще се проведе на 12 януари 2018 г. от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


28.02.2017г.
Формули за разпределение на бюджета във функция "Образование" за 2017г. 27.01.2017г.
Бюджет 201730.12.2016г.
Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджет 2017


Материали за публично обсъждане на бюджет 2017


Счетоводна политика на Община Белослав за 2016г.Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белослав -
актуализирана на 17.11.2016г.В изпълнение на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация и решение № 214/25.03.2016г. на Министерски съвет на Република България, относно приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни,  Община Белослав предоставя Отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2015г.

07.07.2016год.Годишен Финансов Отчет 2015


29.02.2016г.  Формули за разпределение на бюджет Функция "Образование" 2016г.

19.11.2015г.    ПОКАНА
       В изпълнение на чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2016г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни –общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината.
         Обсъждането ще се проведе на 30 ноември 2015 г. от 13:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав.
Презентация за публично обсъждане на бюджет 2016


09.09.2014год.  Отчет 31.08.2014год.

08.08.2014год. 

Наименование Брой тегления
Текущ план към 19.09.2023 - 13_08_02 за 5303 Белослав.xlsx 3 Изтегли
Budget_2023_5303.xls 3 Изтегли
решение № 569 - бюджет 2023.pdf 8 Изтегли
sait2023.pdf 8 Изтегли
решение № 518.pdf 16 Изтегли
ОТЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ 2022г..xlsx 17 Изтегли
Budget_2022_5303.xls 25 Изтегли
решение 343 бюджет.pdf 29 Изтегли
sait2022.pdf 22 Изтегли
bdj2021.rar 45 Изтегли
budget - 2021(1).pdf 129 Изтегли
Budget_2021_5303.xls 109 Изтегли
sait2021.pdf 172 Изтегли
бюджет община Белослав за 2021.pdf 162 Изтегли
pr_15_169_18.02.2021.pdf 190 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта