28.05.2015

Дата на публикуване: 28.05.2015 12:32
„Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с  изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белослав по 3(три) обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав кв. "Младост", бл.1.

Обособена позиция 2: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в  гр.  Белослав, кв. "Младост", бл.5.

Обособена позиция 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18.

Документация

Решение -http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=669061&newver=2
обявление - http://www.aop.bg/case2.php?ode=show_doc&doc_id=669062&newver=2

10.07.2015год.
Протокол 1 от 10.07.2015год.

24.07.2015год.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
 
14.08.2015год.
 
30.09.2015г.
 
20.10.2015г.
 
 

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта