Информация и мерки за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав

Дата на публикуване: 05.08.2022 10:06


Годишен график залавяне на безстопанствени кучета 2023 год.  Публикувано на 23.01.2023год.


Годишен график за залавяне на кучета 2022 год.
  
 Публикувано на 01.06.2022год.

Заповед за определяне на длъжностно лице отговорно за преброяването -
Публикувано на 30.03.2022год. 30.03.2022 год. 

СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с предстоящо преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Белослав, в изпълнение на чл. 4 от  Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, община Белослав набира ДОБРОВОЛЦИ, които да се включат в екипите по преброяване на безстопанствените кучета.

 

Изисквания към кандидатите:

 

  • да са членове на организации за защита на животните;
  • юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина
  • лица, които не попадат в хипотезата и по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и обработка на кучетата по Националната програма на територията на общината.

 

Лицата определени за извършване на преброяването, се обявяват на интернет страницата на общината.

 

Лице за контакти за предоставяне на по – подробна информация: Йоанна Йовева – гл. Експерт еколог в дирекция „ОСТСУ“ тел. за връзка +359 (0) 896/820-137; +359 (0) 5112/35-54, email: ecology.bls@gmail.com

 

Краен срок за записване: 20.04.2022г.

 Утвърдена методика за преброяване на кучета  -  Публикувано на 01.10.2021год.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Белослав  - 2016-2020  

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Белослав  - 2020-2023  


Регистър на безстопанствените кучета
Национална програма

Изтегли от тук

Наредба 4 за прилагане на национална програма


Изтегли от тук


Протокол от преброяване на безстопанствени кучета

Изтегли от тук

Лица отговорни за пореброяването на безстопанствените кучета : Йоанна В. Йовева - гл. експерт еколог в дирекция "ОСТСУ" е- маил:  ecology.bls@gmail.com  тел. +359 (0) 5112/35-51


Протокол от преброяване на безстопанствени кучета май 2022

Изтегли от тук

Протокол от преброяване на безстопанствени кучета март 2022

Изтегли от тук

Наименование Брой тегления
заповед за определяне на длъжностно лице.pdf 13 Изтегли
годишен график за залавяне на кучета 2022.pdf 12 Изтегли
утвърдена методика за преброяване на кучета .pdf 12 Изтегли
годишен график залавяне на безстопанствени кучета 2023.pdf 12 Изтегли
регистър безстопанствени кучета.xlsx 12 Изтегли
заповед_преброяване_кучета_март_2022.pdf 12 Изтегли
протокол_преброяване_кучета_октомври_2021.pdf 13 Изтегли
протокол_преброяване_кучета_май_2022.pdf 12 Изтегли
naredba_4_ot_1022021_g_za_prilagane_na_nacionalnata_programa_za_ovladqvane_populaciqta_na_bezstopans.pdf 22 Изтегли
nationalnaprograma_bezstopanstvenikucheta.docx 17 Изтегли
  1. на община Белослав... - Текуща страница

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта