План за защита при бедствия


ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ( в процес на актуализация) - качен на 14.11.2019 г.