Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Спорт

Спортни клубове към Община Белослав

 

       
Футболен клуб "Белослав-1918"

Основан през 1918г.

Дейност: Детско-юношеска школа:

-подготвителна група - 25 деца

-детски отбор /14г/ - 20 деца

-юноши - старша възраст /18г/ - 18 съст.

Отборът на децата е шест пъти шампион на Националните игри на малките селища - 2000, 2001, 2003, 2004, 2006 и 2007-ма година.


Футболен клуб "Енергетик" с.Езерово

Отбори: деца и отбор - мъже, които участват в регионалните групи.


                     
Шахматен клуб "Гебедже" гр.Белослав
Основан през  1975г.

Отборът деца /14г./ е 12 пъти последователно шампион на националните игри на малките селища. Носители на медали от Републиканските първенства в различните възрасти са: Велислава Лучева, Златина Добрева, Диляна Кирова, Мануела Кирова, Илия Матев и др.

Треньор: Димитър Павлов  GSM: 0887903563

        

Обединен спортен клуб "Белослав" гр.Белослав

   Организира масови спортни прояви и подготвя общински отбори за участие на националните игри на малките селища.
До 2008 година в Белослав се провеждаха едни от най-масовите конни състезания в Североизточна България.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата