Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Клуб на пенсионера
     На територията на община Белослав съществуват 8 клуба на пенсионера, като основна цел е поддържането и подобряване на социалните контакти,социалната интеграция и жизнения стандарт на хората от третата възраст.
     На заседание №15/21.09.2016г., с решение № 192, Общинскси съвет Белослав прие Правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Белослав.
 
Име  Длъжност Адрес на клуба
1 Себаат Салиева домакин гр.Белослав,кв.Акации, ул."З.Стоянов"№3 А
2 Иванка Аспарухова домакин гр.Белослав, кв.Цветен
3 Росица Великова домакин гр.Белослав,ул."Д.Ватев" № 27а
4 Димитра Костадинова домакин гр.Белослав, ул."Ст.планина" № 48
5 Милка Христова домакин гр.Белослав, ул."Гебедже" №8
6 Руска Велкова домакин с.Страшимирово,ул."Св.Св.Кирил и Методий" №12
7 Величка Георгиева домакин с.Разделна,ул."Централна"№ 35
8 Стефка Петрова домакин с.Езерово,ул."Клокотница"вх.Б Подблоково пространство
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата