Клуб на пенсионера

Дата на публикуване: 15.11.2016 08:10

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

На територията на община Белослав съществуват 8 клуба на пенсионера, като основна цел е поддържането и подобряване на социалните контакти,социалната интеграция и жизнения стандарт на хората от третата възраст.
     На заседание №15/21.09.2016г., с решение № 192, Общинскси съвет Белослав прие Правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Белослав.

 

Име 

Длъжност

Адрес на клуба

1

Себаат Салиева

домакин

гр.Белослав,кв.Акации, ул."З.Стоянов"№3 А

2

Иванка Аспарухова

домакин

гр.Белослав, кв.Цветен

3

Радостина  Павлова

домакин

гр.Белослав,ул."Д.Ватев" № 27а

4

Радостина Павлова

домакин

гр.Белослав, ул."Ст.планина" № 48

5

Милка Христова

домакин

гр.Белослав, ул."Гебедже" №8

6

Руска Велкова

домакин

с.Страшимирово,ул."Св.Св.Кирил и Методий" №12

7

Величка Георгиева

домакин

с.Разделна,ул."Централна"№ 35

8

Стефка Петрова

домакин

с.Езерово,ул."Клокотница"вх.Б Подблоково пространство


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта