Домашен социален патронаж

Дата на публикуване: 10.11.2016 13:25
Домашният социален патронаж в община Белослав обслужва и доставя храна до домовете на 40 потребители. 

Документи за кандидатстване за домашен социален патронаж:

- Документ за самоличност
- Заявление по образец
- Медицинско удостоверение от личен лекар по образец 

Попълнените документи се приемат всеки делничен ден от 8.30ч. до 12.30ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. в:

1. Административна сграда №2 на Община Белослав, на адрес:
    гр.Белослав

    ул. "Цар Симеон Велики” №23
    Административна сграда №2, ет.1, стая № 403
    телефон : 05112/ 35-65

2. Кметствата на населените места на община Белослав:
  • КМЕТСТВО СЕЛО ЕЗЕРОВО 
Кмет: Магдалена Ганева
гл.специалист кметство: Тюркян Адемова
Адрес: с.Езерово п.к.9168

          ул.”Светлина” №5
Тел. 05114 /  21-21

  • КМЕТСТВО СЕЛО РАЗДЕЛНА

Кмет: Галин Георгиев
гл.специалист кметство: Иванка Иванова 
Адрес: с.Разделна п.к.9181

          ул."Централна" № 33
Тел. 051127 / 345

  • КМЕТСТВО СЕЛО СТРАШИМИРОВО 

Кмет: Калоян Николов 
гл.специалист кметство: Иринка Рашева 
Адрес : с.Страшимирово п.к. 9179

           ул. „Здравец” 30 Д
Тел. 05114/ 23-31

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта