Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“

Дата на публикуване: 15.08.2020 10:15

🔰ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“
Днес, 18.02.2022 г. (петък), от 11:00 ч., в конферентната зала на Община Белослав, се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключване на всички дейности по проект 🇧🇬🇪🇺BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, финансиран по Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г.🇪🇺🇧🇬

Финалното събитие по проекта бе водено от г-жа Деница Тодорова – заместник-кмет на Община Белослав и Ръководител на проекта. Тя представи основните дейности, заложени в проекта, а именно:
📌Дейност № 1: Подготовка на експертни анализи, технически проект и надзор;
📌Дейност № 2: Изпълнение на демонстрационния проект:
📌Дейност № 3: Кампании за популяризиране на резултатите от проекта;
📌Дейност № 4: Организация и управление на проекта и информация и комуникация.

Ръководителят запозна присъстващите с основните цели и със заложените в проекта индикатори. В резултат от изпълнението на дейностите по проекта са изградени 11 площадки с по три контейнера на всяка за разделно събиране на хартия, картон, пластмаса и метал, разположени в северната и в южната част на град Белослав. За обслужването им е доставена специална надстройка, която е монтирана на определен за целта автомобил.

🔻Също така бяха представени ползите от разделното изхвърляне на отпадъци, и в тази връзка, представи информация за таксата, заплащана от Община Белослав за един тон смесен битов отпадък на депо, която е приблизително 130,00 лв, като в сума не са включени разходите за събиране и транспортиране на отпадъците, а само за приемането им на депо. Тя направи сравнение с таксата, която се заплаща за приемане на един тон рециклируеми отпадъци, която е с над два пъти по-ниска. След представянето на данните за таксите става ясно, че при разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци ще е налице спестен ресурс, който може да се използва за други дейности, като например:

♻️закупуване на допълнителен брой съдове за смет;
♻️ разширяване на съществуващата подземна система за разделно събиране на отпадъци;
♻️ могат да бъдат закупени уникални вендинг автомати, за приемане на пластмасови и метални опаковки, които в замяна ще предоставят различни продукти
♻️ Ще се допринесе за закупуване на допълнителен брой кучемати;
♻️ Ще се подобрят и разширят предоставяните услуги от Община Белослав за разделно събиране на отпадъци директно от домакинствата;
♻️ Ще бъдат закупени допълнителен брой контейнери за събиране на дрехи и други примери с екологична насоченост .
Тя отправи апел към всички присъстващи да използват по предназначение новите цветни контейнери, защото с общи и непрекъснати усилия можем да осигурим и поддържаме чистотата на Община Белослав.

🔻На събитието присъстваха жители на град Белослав, служители от Общинска администрация Белослав, както и представители от Областен информационен център – Варна, които запознаха присъстващите с дейността си и предоставяните от тях услуги.
При провеждането на мероприятието се спазваха стриктно въведените противоепидемични мерки на територията на страната.

ℹ️За повече информация относно проекта може да посетите създадената Facebook страница с наименование „Демонстрационен модел за рециклиране на битови отпадъци в гр. Белослав“ и обособеният подраздел на официалния сайт на Община Белослав в раздел „Проекти и програми 2014 – 2020“.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

🍃 Опазването на околната среда е задължение на всички нас!

Ние от община Белослав се нуждаем от вашата ПОДКРЕПА🤗 по проект "Демонстрационен модел за рециклиране на битови отпадъци в гр. Белослав":
✅ Харесайте и последвайте нашата страница във FACEBOOK  👍 
✅ Запознайте се с дейностите по проекта
✅ Представяме на Вашето внимание презентацията ни по време на информационната капания, за всички тези от Вас, които нямаха възможност да присъстват на информационните събития /кръглите маси/.
Всички вие сте ВАЖНИ за промяната и опазването на природата!🌍

Предварително благодарим на ВСИЧКИ, които се включат в инициативата! ❤️

ПРЕЗЕНТАЦИЯ /от проведени ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ/ 🔰Община Белослав проведе, днес, трета поредна разяснителна кампания - Кръгла маса по проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, финансиран по Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., и заложените в Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“.

Целта на разяснителната информационна кампания е да запознае жителите на общината с дейностите и резултатите по проекта, както и да популяризира сред широката общественост ползите от разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 389 700 лв., от които предоставена помощ от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие - 331 245,00 лв. и национално съфинансиране в размер на 58 455, 00 лв.
Събитието бе водено от екипа ои управление на проекта. Бяха представени ползите и резултатите от изпълнения проект, финансиран с Европейски средства чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

В рамките на проекта са изградени 11 бетонни бункера, в които са поставени 11 сета с по 3 броя контейнери във всеки. Доставена е и специална надстройка, чрез която ще бъде изземвано съдържанието от съдовете за разделно събиране на отпадъци.

Във връзка с популяризирането на резултатите от демонстрационния проект, и с оглед насърчаването на местното население да използват въведената система за разделно събиране на битови отпадъци, се провежда интензивна информационна кампания, чиято цел е повишаване нивото на обществена осведоменост относно експлоатацията на подземните контейнери и насърчаване на населението към разделно събиране на битови отпадъчни материали, като хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал.

👏 Благодарим на всички, които попълниха втората анкета по проект “Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав.“🍀
От вас, на случаен принцип, избрахме 50 печеливши, които ще получат бутилки от рециклирана пластмаса.🍃

Всеки, който е видял името си в обявения списък по-долу, може да получи своята награда от 14.02.2022 г. по следния начин:
- Да се свърже с нас, като пише лично съобщение в страницата по проекта във Facebook и уточним начина на получаване на наградата;
- Може лично да получи наградата си на място в общинска администрация – Белослав;
- Да присъства на предстоящите информационна кампания на 16.02.2022 г.

Апелираме всеки печеливш да изпрати снимка на нашата Facebook страница, като покаже личния си принос към кампанията за разделно събиране на отпадъци от бита с новопридобития ресайкъл сет в дома си.
Ако имате въпроси, може да пишете на нашата Facebook страница. 💬

🏅ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ:
1.Кристина Доревска ( kristina.dorevska@abv.bg )
2.Мария Савова ( maria.savova1@abv.bg )
3.Татяна Николова ( nikolovi21@abv.bg )
4.Надя Димитрова ( nnadyasavova@gmail.com )
5.Димитър Йорданов ( lamura_9@yahoo.com )
6.Светлана Горбатенко ( eti57@abv.bg )
7.Draga Georgieva ( draga_dg@abv.bg )
8.Надежда Чакърова ( chakarova.n@gmail.com )
9.Иванка Пенева (iv.peneva_stz@abv.bg )
10.Илиана Йорданова (iliana_svetozareva@abv.bg )
11.Мария Калева ( kokalcho88@gmail.com )
12.Йордан Йорданов (dante.jordanov1@gmail.com )
13.Гинка Димитрова ( gi80@abv.bg )
14.Антоанета Стоянова (stoyanovaani98@abv.bg )
15.Арзу Росенова (arzuozvatan91@gmail.com )
16.Добринка Добревa ( d_ivd71@abv.bg )
17.Мадлен Денева ( madlen__92@abv.bg )
18.Анна Атанасова (alena_81@abv.bg )
19.Красимира Апостоловa (k.apostolova@abv.bg )
20.Катерина Добревa ( katti_dobreva@abv.bg )
21.Kалоян Чичиков ( kaloqn.chichikov@gmail.com )
22.Дебора Дойчева (ddoiicheva@abv.bg )
23.Татяна Кирова ( tatqna.kirova@abv.bg )
24.Георги Колев ( georgi.galinov2@gmail.com )
25.Цветелина Стоянова (stoqnowa@abv.bg )
26.Иван Иванов ( korekt99ivanov@mail.bg )
27.Пенка Иванова ( pivanova02@abv.bg )
28.Диляна Михалева (stefcho.ivanov1961@abv.bg )
29.Деница Тодорова ( Denica9010@abv.bg )
30.Милена Антонова ( antonova20@abv.bg )
31.Росица Николова ( rtodorova@gyuvetch.bg )
32.Кристина Иванова ( kisito_90@abv.bg )
33.Даниела Веселинова (danielaveselinova13@abv.bg )
34. Ivo Kirilov ( ibkirilov@gmail.com )
35.Йоана Алексиева (Ani941027@abv.bg )
36.Ивалина Аврамова (odz_leh4evo@abv.bg )
37.Заприна Иванова ( zaprina@abv.bg )
38.Боряна Куртева (borqna_kurteva@abv.bg )
39.Адриана Димитрова ( Adyyy213@gmail.com )
40.Даниел Колев (fantabz@abv.bg )
41.Митко Цанев ( orhidea2005@abv.bg )
42.Христина Николовa ( hristina_nikolai@abv.bg )
43.Живка Шипочка ( jivkashipochka@abv.bg )
44.Даниела Костадинова ( dani_mirena@abv.bg )
45.Явор Рашев ( dannysbe@gmail.com )
46.Марияна Иванова ( moriak11@abv.bg )
47.Ирена Крумова ( ira5_1972@abv.bg )
48.Калоян Николов ( Nikolovi77@abv.bg )
49.Димитър Рачев ( desolatebg@gmail.com )
50.Добри Стоянов (dobristoianov@gmail.com )
--------------------------------------------------------------------------
В качеството си на администратор на лични данни, Община Белослав се стреми да отговори на всички високи стандарти, принципи и технологични изисквания, предвидени в ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като обработва единствено данни на физическите лица, които са изискуеми и необходими за постигане на целите по настоящото анкетно проучване в изпълнение на проект Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“ или при изпълнение на нейни законови задължения и/или компетенции, в това число като осигурява нужните условия за законосъобразно обработване на личните данни и тяхното отговорно съхранение. *


Публикация от 19.01.2022 г. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


🍃 Опазването на околната среда е задължение на всички нас!
Ние от община Белослав се нуждаем от вашата ПОДКРЕПА🤗 по проект "Демонстрационен модел за рециклиране на битови отпадъци в гр. Белослав":
✅ Харесайте и последвайте нашата страница 👍
✅ Запознайте се с дейностите по проекта
✅ Попълнете нашата 5-минутна анкета № 2 и получете 🏆НАГРАДА 👇https://docs.google.com/…/1FAIpQLScj0GCNwcnrKUN…/viewform…

УЧАСТВАЙТЕ ЗА НАГРАДАТА! Въведете e-mail, име и фамилия, телефон!
Всички вие сте ВАЖНИ за промяната и опазването на природата!🌍

Предварително благодарим на ВСИЧКИ, които се включат в инициативата! ❤️ 


🔰ПРОВЕДЕ СЕ ПОРЕДНО ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ „КРЪГЛА МАСА“, ЧАСТ ОТ ДЕЙСТВАЩАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.009-0072 „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПFАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“🔰

На 09.02.2022 г. (сряда), от 11:00 ч., в конферентната зала на Община Белослав, се проведе поредното информационно събитие „Кръгла маса“, което е част от информационната кампания по проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“.

🔹Събитието бе водено от г-жа Деница Тодорова – заместник-кмет на Община Белослав и Ръководител на проекта. На него, пред аудиторията, състояща се от жители на гр. Белосалв и представители на малкия и среден бизнес, бяха представени отново ползите и резултатите от изпълнения проект, финансиран с Европейски средства чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

🟡🔵🟢В рамките на проекта са изградени 11 бетонни бункера, в които са поставени 11 сета с по 3 броя контейнери във всеки. Доставена е и специална надстройка, чрез която ще бъде изземвано съдържанието от съдовете за разделно събиране на отпадъци.
🔉🗯Във връзка с популяризирането на резултатите от демонстрационния проект, и с оглед насърчаването на местното население да използват въведената система за разделно събиране на битови отпадъци, се провежда интензивна информационна кампания, чиято цел е повишаване нивото на обществена осведоменост относно експлоатацията на подземните контейнери и насърчаване на населението към разделно събиране на битови отпадъчни материали, като хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал.
За повече информация относно проекта може да посетите създадената Facebook страница с наименование „Демонстрационен модел за рециклиране на битови отпадъци в гр. Белослав“ и особеният подраздел на официалния сайт на Община Белослав в раздел „Проекти и програми 2014 – 2020“.


В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ - ПЪРВА КРЪГЛА МАСА, ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.009-0072 „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПFАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

На 25.01.2022 г. (вторник), от 11:00 ч., в конферентната зала на Община Белослав, се проведе информационно събитие „Кръгла маса“, което е част от планираната разяснителна кампания по проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, финансиран по АДБФП № Д-34-102/05.08.2020 г., по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците», по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз (ЕФРР на ЕС).

Събитието бе водено от г-жа Деница Тодорова – заместник-кмет на Община Белослав и Ръководител на проекта, и от г-жа Йоанна Йовева – гл. експерт „Еколог“ и координатор на проекта. На него бяха представени ползите и резултатите от изпълнения проект, финансиран с Европейски средства чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

В рамките на проекта са изградени 11 бетонни бункера, в които са поставени 11 сета с по 3 броя контейнери във всеки. Доставена е и специална надстройка, чрез която ще бъде изземвано съдържанието от съдовете за разделно събиране на отпадъци.
Във връзка с популяризирането на резултатите от демонстрационния проект, и с оглед насърчаването на местното население да използват въведената система за разделно събиране на битови отпадъци, се провежда информационна кампания, чиято цел е повишаване нивото на обществена осведоменост относно експлоатацията на подземните контейнери и насърчаване на населението към разделно събиране на битови отпадъчни материали, като хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал.
На присъстващите се даде разяснение в кой момент житилите на града ще могат да ипозлват новоизградената система.

До края на месец февруари предстоят още информационни срещи относно инвестицията в гр. Белослав, в резултат от реализирания проект.
За повече информация относно проекта може да посетите създадената Facebook страница с наименование „Демонстрационен модел за рециклиране на битови отпадъци в гр. Белослав“ и особеният подраздел на официалния сайт на Община Белослав в раздел „Проекти и програми 2014 – 2020“.

Публикация от 18.01.2022 г. 

♻️П О К А Н А♻️

за участие в информационни кампании за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъци, в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците» по Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

Заповядайте в дните на провеждане на информационни кампании, за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъци, в изпълнение проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“ в изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г.

В дните на провеждане на кръглите маси, ще бъдат представени основните цели и задачи при изпълнение на проекта, а именно:
✅Намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци чрез реализиране на дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците;
✅Подобряване на системата за събиране на отпадъци, чрез въвеждане на демонстрационна система за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав;
✅Насърчаване на месното население да използва цветните контейнери и събира разделно битови отпадъчни материали, като хартия, пластмаси, метал и стъкло.
Заповядайте на организираните информационни срещи и финалната пресконференция, които ще се проведат в конферентната зала на община Белослав в различни дни, предвид епидемиологичната обстановка и настъпилата пета вълна от Covid – 19.
На събитията ще бъде представена подробна информация за проекта, неговите цели, заложени дейности и очаквани резултати!
📅I ва кръгла маса - 25.01.2022г./ вторник/ начален час: 11:00ч.
📆II ра кръгла маса - 09.02.2022 /сряда/ начален час: 11:00ч.
📆III та кръгла маса - 16.02.2022 г./сряда/ начален час: 11:00ч.

Информационните кампании, ще бъдат закрити с провеждане на обобщена Финална пресконференция, която ще се проведе на 18.02.2022г. /петък/ от 11:00ч.

На събитието, ще бъдат представени постигнатите резултати от реализацията на проекта, а именно:
♻️Намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци чрез реализиране на дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците;
♻️Подобряване на системата за събиране на отпадъци, чрез въвеждане на демонстрационна система за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав;
♻️Насърчаване на месното население да използва цветните контейнери за разделно сибиране на битови отпадъчни материали, като хартия, картон, пластмаси, метал и стъкло.
♻️Обществена информираност и ангажираност по отношение на управлението на рециклируемите отпадъци.
♻️Популяризиране на внедрената добра практика.
Поканата е специално адресирана и до представители на местния малък и среден бизнес, управители на търговски обекти, жители и гости на град Белослав, както и всички заинтересовани от ползите на рециклирането, лица!

❗️❗️❗️В Н И М А Н И Е ❗️❗️❗️
❌🦠ПУБЛИЧНИТЕ СРЕЩИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, УКАЗАНИ В ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
В ТАЗИ ВРЪЗКА В ПРЕДВИД КАПАЦИТЕТА НА ЗАЛАТА, ЩЕ БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО 30 /ТРИДЕСЕТ/ ЧОВЕКА.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е УЧАСТНИЦИТЕ ДА ПРИТЕЖАВАЩИ ВАЛИДЕН „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ“!!!❇️
ОБЩИНСКА АДМИНСТРАЦИЯ ЩЕ ОСИГУРИ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ И ДЕЗИНФЕКТАНТ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикация от 09.01.2022 г. 

"Няма да рециклирам. Няма да събирам разделно боклук. Просто няма смисъл.

Разхождам се и усещам как всяка моя стъпка вдига малко облаче от прах, а летният вятър вместо да освежава лицето ми в адската жега, хвърля пясък в очите ми и ги пълни с всякакви хвърчащи боклуци. Настъпвам фасове и хартийки, в градинките се търкалят чашки, пластмасови бутилки, салфетки... Не че няма кошчета за отпадъците, но просто ей така – по-лесно е да си метнеш боклука в краката вместо да правиш 2-3-4 крачки встрани, за да го хвърлиш на „правилното“ място."
"Искам градът ми да е чист. И моят град, и съседният, и цялата държава, и цялата планета да е чиста. Не искам в реките да плуват шишета, кофички от кисело мляко и найлонови торбички, а децата на площадките да изравят какви ли не гадости от пясъчниците.
И се размечтавам за това как светът може да бъде едно по-чисто място без хвърчащи наляво-надясно боклуци. Ама те хората са го измислили – разделно изхвърляне на отпадъци и рециклиране. Така хем ще е ни е чистичко, хем ще използваме боклуците като суровина за производство на нещо ново. Не е толкова трудно – хартията отива в синия контейнер, пластмасата – в жълтия, стъклото - в зеления... Чакай малко – а след това нали минава един камион, събира всичко пак заедно, кара го на сметището и го изсипва пак при другите боклуци. Защо да го правя цялото това упражнение, като накрая пак ще отидат на едно място?!?

Освен това аз съм само един човек от малко под 7 млн. в тая държава. С какво ще помогнат моите три разделно изхвърлени бутилки, пет кутийки и два буркана за опазване на чистотата в България. 6 999 999 човека мятат боклук през прозореца, аз единствена рециклирам и... ще спася планетата. Голама работа ще свърша, няма що. Няма смисъл. Няма да рециклирам. Няма да събирам разделно боклук. Просто няма смисъл.

Може и да съм много лош човек, но години наред си повтарях горните думи и това беше моето извинение да не обръщам внимание къде изхвърлям боклука си и буквално да не ми пука за сортиране и рециклиране на отпадъци. Никога не съм мятала хартийки през прозореца на колата и не съм хвърляла и едно билетче дори на улицата, но считах, че няколкото крачки встрани, за да уцеля кошчето, са напълно достатъчни, за да кажа с гордост „Аз опазвам природата!“. А дали е достатъчно?

Не, не е!

♻️Първо – Фирмите за разделно събиране и преработване на отпадъци са търговски дружества и изкарват пари, извършвайки тази дейност. Те не изхвърлят боклука на сметището, защото това би означавало да изхвърлят „стоката си“, а го преработват и продават - това им е работата. Не си подреждат шарените казани по улиците само за красота, а защото това е тяхната търговска дейност и още веднъж – така изкарват пари.
♻️Второ - Да, аз съм само един човек от 7 млн. в тая държава, но като мен има още много други, които си повтарят, че няма смисъл, защото ще са единствените, които милеят за чистотата и техните усилия ще се удавят в океана от мизерници.
Рециклирането на 1 тон смесена хартия може да спести енергия, равняваща се на 841 литра бензин, спестява 31 хил. литра вода и спасява 20 дървета.
♻️От началото на 2019 година аз събрах и предадох за рециклиране 150 кг хартия. Не е много, но аз спестих енергия, равняваща се на 126 литра бензин, спестих 4650 литра вода и спасих 3 дървета. Ако има още поне 100 човека в България, на които им пука, за една година ще спестим една цистерна бензин, една гора дървета и едно езеро вода.

❗️❗️❗️ТАКА ЧЕ ИМА СМИСЪЛ❗️❗️❗️

👏 Искрени благодарности на всички, които отделиха време и попълниха въпросите от първата анкета по проект “Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав.“🍀
От вас, на случаен принцип, бяха избрани 💯 печеливши, които ще получат торби за многократна употреба за разделно събиране на отпадъци.

Всеки, който е видял името си в обявения списък по-долу, може да получи своята награда от 03.02.2022 г. по следния начин:

• Да се свърже с нас, като пише лично съобщение в страницата по проекта във Facebook и уточним начина на получаване на наградата;
• Може лично да получи наградата си на място в общинска администрация – Белослав;
• Да присъства на предстоящите информационни кампании, планирани за 09.02.2022 г. и 16.02.2022 г.

Апелираме всеки печеливш да изпрати снимка на нашата Facebook страница, като покаже личния си принос към кампанията за разделно събиране на отпадъци от бита с новопридобития ресайкъл сет в дома си.
Ако имате въпроси, може да пишете на нашата Facebook страница. 💬 или да се свържете на телефон +359 (0) 5112 35-70 в Общинска администрация.

🏅ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ:

1. Йорданка Георгиева
2. Цветомир Калчев
3. Заприна Велчева
4. Юлия Стоева
5. Славка Тричкова
6. Ивелина Желязкова
7. Веселина Кабаджова
8. Драга Георгиева
9. Светлин Колев Минов
10. Анна Атанасова
11. Ема Добрева
12. Живка Никова
13. Станислава Колева
14. Васил Димитров
15. Полина Недева
16. Надежда Алексиева
17. Детелина Георгиева
18. Елена Христова
19. Пламена Неделчева
20. Йордан Добрев
21. Надя Димитрова
22. Галина Диамандиева
23. Чавдар Игнатов
24. Костадин Петров
25.Марияна Иванова
26. Росица Димитрова
27. Тодорка Недялкова
28. Стела Петрова
29. Светла Стефанова
30. Димана Николова
31. Донка Маринова
32. Наталия Колева
33. Галина Петкова
34. Тонка Стоянова
35. Ана Тошкова
36. Дияна Георгиева
37. Иванка Великова
38. Венцислав Анастасов
39. Д. Тодорова
40. Пенка Маркова
41. Димитър Йорданов
42. Гинка Димитрова
43. Светла Колева
44. Бистра Кирчева
45. Славея Желева
46. Николинка Димова
47. Антон Димитров
48. И. Атанасова
49. Марина Делимаркова
50. Красимира Грудева
51. Елеонора Петкова
52. Звездица Патаре
53. Красимира Апостолова
54. Арзу Росенова
55. Илана Желева
56. Христина Йорданова
57. Елеонора Петкова
58. Светлана Тодорова
59. Светлана Горбатенко
60. Миглена Бусерска
61. Даяна Маринова
62. Добринка Добрева
63. Мая Демирева
64. Антонио Райков
65. Ивелина Йорданова
66. Светомира Христова
67. Яница Чобанова
68. Георги Чолаков
69. Поля Хаджиева
70. Гергана Мехмедова
71. Деси Тодрова
72. Димитричка Тодорова
73. Ирена Иванова
74. Станислава Стоянова
75. Стелиян Цветанов
76. Мариела Георгиева
77. Елена Денева
78. Тодор Атанасов
79.Nikolinka Rusanova
80. Емил Бунцев
81. Пепа Христова
82. Татяна Славова
83. Росица Стефанова
84. Никол Дойчева
85. Иванка Милкова-Попова
86. Христина Николова
87. Росица Николова
88. Иван Василев
89. Иванка Йорданова
90. Пенка Иванова
91. Климентина Тодорова
92. Доника Стойчева
93. Надежда Иванова
94. Кремена Георгиева
95. Жанета Георгиева
96. Нели Атанасова
97. Георги Колев
98. Антония Пенева
99. Мария Стефанова
100. Димитър ДрагановПубликация от 23.10.2021 г. 

✅📊ПОПЪЛНИ АНКЕТА И СПЕЧЕЛИ❗️

Уважаеми съграждани,
Остават броени дни, докато се въведе в експлоатация новоизградената подземна система за разделно събиране на битови отпадъчни материали, с механизъм за крачно управление на територията на гр. Белослав.🟡🟢🔵
🔹Екипът на Община Белослав Ви предоставя невероятния шанс да се позабавлявате, да спечелите страхотни награди и да ни помогнете в проучването.
📊☑️С настоящата анкета поставяме началото на провеждането на 🌐🔛ЛАЙН ИНФОМРАЦИОННА КАМПАНИЯ във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.009-0072 “Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав” по Оперативна програма „Околната среда“ 2014-2020 г. 🇧🇬🇪🇺
➡️Тук ( https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfPu2QRyFY7BJNj7y…/viewform ) ще можете да намерите една анкета, попълването на която ще ви отнеме не повече от 1 минута.📩
🎁За 100 гласували от вас, изтеглени на случаен принцип, има и награди, който ще помогнат да започнете 🔰♻️разделното събиране на битовите отпадъци още от дома!
✅Участвайте смело и не се колебайте, тъй като анкетата ще бъде достъпна в рамките на следващите 4 седмици!
Въпросите в анкетата са изцяло свързани с изпълнението на Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, за който от много време насам Ви информираме, а анонимността ви в отговорите остава гарантирана❗️
👤ℹ️Трябва да посочите имена и e-mail адрес , за да знаем на кой да дадем наградата и да се свържем обратно с вас за получаването й.
❗️❗️❗️Всеки има право да участва само веднъж.Публикация от 09.08.2021 г. 

❗️
❗️❗️ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ❗️❗️❗️

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че от днес 09.08.2021 г. поетапно започва изпълнението на строително-монтажните дейности, заложени по Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за «Изграждане на подземна система за разделно събиране на битови отпадъчни материали в гр. Белослав, община Белослав», в изпълнение на проект: 🇧🇬🇪🇺BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, финансиран по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г., по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците», по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕФРР на ЕС.🇧🇬🇪🇺
Предвижда се да бъдат обособени 11 броя площадки на терени, общинска собственост, като на всяка от тези площадки ще бъде разположен комплект от 3 броя подземни контейнери с обем 1,5 м3. Контейнерите ще се поставят в специално изградени за целта бункери, състоящи се от надземно и подземно устройство. 🟡🟢🔵♻️
В надземната част на площадката ще се намират инструкции и предупреждения за безопасно и целево ползване на неподвижни контейнери за отпадъци – подземна система с механизъм за отваряне с крак и съд за приемане на отпадъци с обем 1,5 м3, представляващ чувал, оборудван с механизъм за свързване и отваряне на дъното, без възможност за извличане на течността от отпадъците във вътрешната част на контейнера и-или във външната среда по време на разтоварване.🟡🟢🔵♻️
Местоположението на площадките е предвидено така, че да не пречи на пешеходния поток и да не засяга уличните платна. Разположението им е както следва:

🔰 Подобект 1 – в ПИ с ид. 03719.503.6107 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав
🔰 Подобект 2 – в ПИ с ид. 03719.503.6103, (поставен пред ПИ 03719.503.3177) по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 3 – в ПИ с ид. 03719.503.6103, (поставен пред ПИ 03719.503.554) по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 4 – в ПИ с ид. 03719.502.6082 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 5 – в ПИ с ид. 03719.502.3550 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 6 – в ПИ с ид. 03719.502.3226 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 7 – в ПИ с ид. 03719.502.6074 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 8 – в ПИ с ид. 03719.503.6104 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 9 – в ПИ с ид. 03719.501.6199 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 10 – в ПИ с ид. 03719.501.6036 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;
🔰 Подобект 11 – в ПИ с ид. 03719.501.6026 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав;

ℹ️ Началото на обекта започва с Подобект 3, находящ се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Белослав – в ПИ с идентификатор 03719.503.6103 (поставен пред ПИ с ид. 03719.503.554) по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав (пред сградата на хранителен магазин СВА).
ℹ️ Следва да се има предвид, че с оглед безопасността на жителите и гостите на град Белослав, дейностите ще се извършват поетапно за всяка една обособена площадка от 11 (единадесетте) подобекта от проекта.

⚠️ В рамките на едно денонощие се предвижда да бъдат започнати и приключили всички работи (изкопни работи, оформяне на дъното, монтаж на един сет контейнери, обратен насип и оформяне на терен), свързани с изграждането на подземното корито, включващо 3 броя контейнери за разделно събиране на битови отпадъчни материали, за всеки един от подобектите.
⚠️ С цел осигуряване събирането на отпадъците Община Белослав предвижда обособяването на един от наличните в общината специализиран автомобил за събиране и извозване на отпадъци със специална надстройка, която ще позволява повдигането и изпразването на чувалите.

🔊Апелираме всички граждани да не използват монтираните съоръжения преди да бъде осигурена специализираната надстройка на сметоизвозващия автомобил и преди контейнерите да бъдат пуснати в експлоатация, за което допълнително ще Ви уведомим.
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


⏳Coming soon!
🔜🟡♻️ ПЛАСТМАСА/МЕТАЛ
🔜🔵♻️ХАРТИЯ/КАРТОН
🔜🟢♻️СТЪКЛО

В най-кратки срокове, контейнерите ще бъдат доставени в гр. Белослав, след което ще стартират дейностите по монтажа на съоръженията и изграждането на подземната система!


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
🍃 Опазването на околната среда е задължение на всички нас!
Ние от община Белослав се нуждаем от вашата ПОДКРЕПА🤗 по проект "Демонстрационен модел за рециклиране на битови отпадъци в гр. Белослав":
✅ Харесайте и последвайте нашата страница 👍
✅ Запознайте се с дейностите по проекта във FACEBOOK 
Публикация от 20.08.2020 г. 


На 20.08.2020г. от 10:00 часа в конферентната зала на община Белослав се проведе встъпителна пресконференция за анонсиране на проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, в изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.
Кметът на община Белослав – инж. Деян Иванов откри събитието и съвместно с г-жа Деница Тодорова – заместник-кмет и Ръководител на проекта, запознаха присъстващите с основните цели на одобреното за финансиране проектно предложение, предвидените дейности и резултатите, които следва да бъдат постигнати.

Основната цел на проекта е предотвратяване образуването на битови отпадъци, увеличаване количествата на разделното сметосъбиране и рециклиране на боклука. Въвеждането на системата за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав е насочено към насърчаване на месното население да отделя и събира разделно битови отпадъчни материали като хартия, пластмаси и др. чрез създаване на организация и подобрения в събирането на смет.

На събитието се представи избраната система за поставяне на подземни контейнери, която е взаимствана от прилагани до момента успешни практики в редица държави и градове като Лиеж (Белгия), община Грац (Австрия), гр. Порто и район Портимао (Португалия), община Липе (Германия), гр. Арнем (Холандия) и др. За целта ще се обособят 11 площадки с по 3 контейнера за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

Контейнерите ще се поставят в специално изградени бетонни бункери, състоящи се от надземно и подземно устройство. Определянето на точното местоположение на контейнерите ще се извърши в процеса по изготвянето на техническия проект, като всички те ще бъдат разположени на общински терени, в близост до пътните платна и/или пешеходните тротоари и зони.🟡🔵🟢♻️
Във връзка с популяризирането на резултатите от демонстрационния проект и насърчаване на целевите групи да продължат и да започнат да използват успешни подходи, техники и методи за разделно събиране и рециклиране на битови отпадъци, на официалната интернет страница на община Белослав е обособен информационен портал (достъпен е на следния линк: http://beloslav.org/subsection-290-proekt_bg16m1op002_2009_…#), в който редовно ще бъде публикувана актуална информация относно изпълнението на проекта, а също така е създадена и Facebook страница.

Планираните кампании за популяризиране на резултатите от проекта ще подпомогнат за повишаване на осведомеността и общественото самосъзнание на населението за спазване на високите нива в йерархията за управление на битовите отпадъци. Заложените мерки и очаквани резултати от дейностите са пряко насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и към повишаване дела на разделното събиране, както и към предаваните хартия, картон, стъкло, пластмаса и метал за рециклиране.
Представителите на областният информационен център-Варна се включиха в пресконференцията за представяне на проекта. (Областен информационен център - Варна).

Проект № BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, с Бенефициент Община Белослав, е на стойност 389 700,00 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ, осигурена, както следва:
🇪🇺331 245,00 лв от Европейски фонд за регионално развитие
🇧🇬58 455,00 лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Виж ПРЕЗЕНТАЦИЯ  с обща информация по проекта от ТУК. 

   


Публикация от 14.08.2020 г. 

ПОКАНА

 за участие в пресконференция за анонсиране на проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците» по Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ДАТА И МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: 
20 август 2020г. /четвъртък/ от 10:00ч. В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за представяне на проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“ в изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г. Основните цели и задачи на проекта са следните:Проектното предложение е насочено към дейности, свързани с потоците битови отпадъци, за които има малко и недостатъчно разделно събиране, както на територията на страната, така и на територията на община Белослав. 

Целта на проекта е насочена към подпомагане постигането на специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци чрез реализиране на дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците. Въвеждането на системата за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав е насочено към насърчаване на месното население да отделя/събира разделно битови отпадъчни
материали, като хартия, пластмаси и др. чрез подобрения в събирането на отпадъци.
Заповядайте на събитието, на което ще Ви представим подробна информация за проекта, неговите цели, заложени дейности, очаквани резултати и финансираща институция. Събитието ще се проведе при спазване на всички епидемиологични мерки.ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикация от 08.08.2020 г. 

Основната целева група към която е насочен проекта са както общините, така и населението, и обитателите на търговските обекти и общинските, и административни сгради и центрове.

🎯Основната цел на настоящата рубрика се изразява в предоставянето на подробна информация за резултатите от проекта и ефекта от разделното събиране и рециклиране на битовите отпадъци.
В изпълнение на дейността ще се постигнат следните резултати:
обществена информираност и ангажираност по отношение на управлението на отпадъците;
осъществена комуникация с широката общественост и предоставена практическа информация, подпомагаща дейностите, свързани с разделно събиране на отпадъците в общината;
изградени трайни навици на жителите в община Белослав за разделно събиране на отпадъците в домакинствата, обществени и административни сгради;
Популяризирана внедрена добра практика в общински центрове.

Публикация от 07.08.2020 г. 

Настоящата РУБРИКА е създадена в рамките на проект “Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав” , в изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г. по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Проектното предложение предвижда мерки, които са насочени, както към предотвратяване образуването на битови отпадъци, така и към увеличаване на количествата на разделно събрани битови рециклируеми отпадъци с цел тяхното последващо рециклиране.
Обхвата на основните дейности по проекта са насочени към въвеждане на система за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав. /подземни контейнери/.🟡🔵🟢➡️♻️

Осъществяването на демонстрационният проект е насочено към изпълнение и демонстриране на описаните добри практики, успешно реализирани за предотвратяване на образуването на битови отпадъци, разделното събиране и последващото им рециклиране.
Системата ще осигури разделното събиране на отпадъци в гр. Белослав с концентрация на търговски обекти, общински и административни сгради и др. чрез ползването на специализирана техника за събиране на рециклируеми битови отпадъчни материали. Количественото определяне на резултатите от настоящата дейност се изразява в:
♻️🔰въвеждане на система за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав, в т.ч.
доставка на 11 сета с по 3 контейнера за разделно събиране на отпадъците;
осигуряване на 11 броя бетонни бункери;
доставка на специална надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери;
прилагане на модел за информиране и мотивиране на населението за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци.

Резултатите от дейността, в синергия с резултатите от дейностите по популяризиран на резултатите от проекта ще доведат, както до увеличаване на количествата предотвратени битови отпадъци, така и увеличаване на количествата разделно събрани и предадени за рециклиране.

〽️Период на изпълнение: 18 месеца

💰Стойност на проекта: 359 700 лв., от които:
🇪🇺331 245, 00, предоставени от Европейски фонд за регионално развитие;
🇧🇬58 455, 00 - Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01 за безвъзмездна финансова помощ  по  процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците»  по  Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Наименование Брой тегления
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - III-tа КРЪГЛА МАСА _dtt last edit.pdf 4 Изтегли
 1. итови отпадъци в община Белослав“... - Текуща страница
 2. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 4. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 6. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 7. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 8. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 9. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 10. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 13. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 14. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 15. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 16. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 17. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 18. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 19. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 20. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 21. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 22. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 23. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 24. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 25. "Приеми ме"
 26. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 27. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта