Инициативи 2019

Дата на публикуване: 28.02.2019 00:50

27.02.2019 

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА (СВЕТОВЕН ДЕН СРЕЩУ ТОРМОЗА)


Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден ученици и деца носят розово, за да символизират своята            позиция.

            Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище.    Всяка следваща  година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012г.
Ученици и деца на територията на община Белослав за втора поредна година се включват в инициативата на МКБППМН . И докато през изминалите годините подкрепата бе символична, сега всички ученици, учители и деца от детските градини казаха , закичвайки розови сърца на входовете на учебните заведения и Брошури ,,Какво е тормоз?’’.  В беседи и разговори се обсъдиха проблемите за тормоза в училище и семейството, за необходимостта да бъдем съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение. Отбелязването на Деня ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза всеки ден.

Кампанията е инициирана от МКБППМН, относно Деня на розовата фланелка под мотото “Не ме тормози, а ме прегърни”, съвместно с УКППУ /училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците/, детски градини и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви при община Белослав.Изтегли брошура с допълнителна информация за Световния ден срещу тормоза - ТУК 
И
зтегли снимки от събитието от ТУК Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта