Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Отчети за 2020 год.


⇒ Отчет към 31 октомври 2020 
- публикувано на 12.11.2020г.

⇒ Тримесечни отчети към 30 септември 2020 - публикувано на 23.10.2020г.
⇒ Отчет към 30 септември 2020 - публикувано на 16.10.2020г.

⇒ Отчет към 31 август 2020 - публикувано на 14.08.2020г.

 Отчет към 31 юли 2020 - публикувано на 12.08.2020г.
Тримесечни отчети към 30 юни 2020 - публикувано на 30.07.2020г.

 Отчет към 30 юни 2020 - публикувано на 14.07.2020г.

 Отчет към 31 май 2020 - публикувано на 16.06.2020г.

Отчет към 30 април 2020 - публикувано на 13.05.2020г.

Тримесечни отчети към 31 март 2020 - публикувано на 30.04.2020г.

Отчет към 31 март 2020 - публикувано на 14.04.2020г.

Отчет към 29 февруари 2020 - публикувано на 12.03.2020г.

⇒ Отчет към 31 януари 2020 - публикувано на 13.02.2020г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата