Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Избирателни списъци


*********************************************

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс), РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

СЕКЦИЯ 001-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 002-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 003-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 004-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 005-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 006-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 007-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 008-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 009-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 010-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 011-с.Разделна
СЕКЦИЯ 012-с.Страшимирово
СЕКЦИЯ 013-с.Езерово
СЕКЦИЯ 014-с.Езерово

***********************************************

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
за произвеждане на Национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във връзка  с 42, ал. 1 от Изборния кодекс), РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

СЕКЦИЯ 001-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 002-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 003-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 004-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 005-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 006-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 007-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 008-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 009-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 010-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 011-с.Разделна
СЕКЦИЯ 012-с.Страшимирово
СЕКЦИЯ 013-с.Езерово
СЕКЦИЯ 014-с.Езерово

***********************************************

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)- за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г.
 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - ОБЩ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс  - ОБЩ

************************************************************************

На основание чл. 39, ал. 1 от ИК , общинска администрация Белослав публикува :

СПИСЪК   НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

 
На основание чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, общинска администрация Белослав публикува 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

 ***********************************************************************

На основание чл. 39, ал. 1 от ИК , общинска администрация Белослав публикува :

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016г.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата