Избирателни списъци

Дата на публикуване: 10.10.2016 12:45


*********************************************

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс), РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

СЕКЦИЯ 001-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 002-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 003-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 004-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 005-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 006-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 007-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 008-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 009-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 010-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 011-с.Разделна
СЕКЦИЯ 012-с.Страшимирово
СЕКЦИЯ 013-с.Езерово
СЕКЦИЯ 014-с.Езерово

***********************************************

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
за произвеждане на Национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във връзка  с 42, ал. 1 от Изборния кодекс), РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

СЕКЦИЯ 001-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 002-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 003-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 004-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 005-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 006-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 007-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 008-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 009-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 010-гр.Белослав
СЕКЦИЯ 011-с.Разделна
СЕКЦИЯ 012-с.Страшимирово
СЕКЦИЯ 013-с.Езерово
СЕКЦИЯ 014-с.Езерово

***********************************************

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)- за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г.
 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - ОБЩ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс  - ОБЩ

************************************************************************

На основание чл. 39, ал. 1 от ИК , общинска администрация Белослав публикува :

СПИСЪК   НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

 
На основание чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, общинска администрация Белослав публикува 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

 ***********************************************************************

На основание чл. 39, ал. 1 от ИК , общинска администрация Белослав публикува :

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016г.


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта