Избирателни списъци

Дата на публикуване: 07.02.2017 13:30
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ  за ПУБЛИКУВАНЕ за произвеждане на избори за народни представители на 26 март  2017г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс), РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

СЕКЦИЯ 001 - гр. Белослав 

СЕКЦИЯ 002 - гр. Белослав


СЕКЦИЯ 003 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 004 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 005 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 006 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 007 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 008 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 009 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 010 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 011 - с. Разделна

СЕКЦИЯ 012 - с. Страшимирово

СЕКЦИЯ 013 - с. Езерово 

СЕКЦИЯ 014 - с. Езерово


На основание чл.39, ал.1 от Изборният кодекс Община Белослав публикува СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

СЕКЦИЯ 001 - гр. Белослав 

СЕКЦИЯ 002 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 003 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 004 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 005 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 006 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 007 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 008 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 009 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 010 - гр. Белослав

СЕКЦИЯ 011 - с. Разделна

СЕКЦИЯ 012 - с. Страшимирово

СЕКЦИЯ 013 - с. Езерово 

СЕКЦИЯ 014 - с. Езерово
 


                                                 
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта