14-10-14

Дата на публикуване: 13.10.2014 21:00
Доков Ремонт на моторен Кораб  Белла
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :"Доков ремонт на моторен кораб "Белла"".
Дата на публикуване на Обявлението в Регистъра на Обществените поръчки - 14.10.2014г
Срок за получаване на офертите 17.11. 2014г. до 16.00 часа .
Отварянето на офертите е на дата 18.11.2014г. от 10.00 часа в офиса на "Белфери"ЕООД , гр.Белослав ул."Гебедже"8

ОБЯВЛЕНИЕ /ТУК/
РЕШЕНИЕ /ТУК/
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /ТУК/
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ОТ 16.10.2014год. /ТУК/

Сканирано съобщение за оповестяване на ценови оферти


Решение на управителя на Белфери ЕООД за класиране 1

Рещение на управителя на Белфери ЕООД за класиране 2Протокол 1 от заседание на комисия - 18.11.2014год.

Протокол 2 от заседание на комисия - 21.11.2014год.

Протокол 3 от заседание на комисия - 27.11.2014год.

18.12.2014год

Информация  сключен договор-"Доков  ремонт  моторен  кораб "Белла"

09.02.2015год.

Платежно нареждане

09.03.2015год

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка "Доков ремонт на м/к "Белла" -http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652899&newver=2
Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта