Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Общинска администрация

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНИЯТ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ !


  

    На интернет страницата на община Белослав www.beloslav.org ще намерите информация за Белослав, дейността на общината и общинския съвет. Тук ще откриете данни за града и съставните села, за културните, образователни, социални и др. институции, за икономическия потенциал и възможностите за инвестиции в региона. Ще можете да се запознаете с актуални общински наредби, правилници, инструкции,  проекти, програми, решения на Общинския съвет, както и да разберете повече за административните услуги, които Ви интересуват.

  През интернет-страницата Вие можете да изтеглите образци на заявления и документи, да се възползвате от електронните услуги, които са въведени като част от общинската политиката за модерно, ефективно и прозрачно управление в услуга на гражданите. 
 
   Само на 20 километра от Черно море и големия туристически, стопански и административен център Варна,  нашата малка и гостоприемна община  Ви предлага богато културно-историческо наследство, красива природа, благоприятно географско разположение и сериозен икономически потенциал, свързан традиционно с промишленото производство.

    Амбицията на Общинска администрация- Белослав е да е полезна и да оказва подкрепа на жители, гости и партньори на Община Белослав!


 
Добре дошли в Белослав !

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата