ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


18.10.2021
Уважаеми съграждани общинска администрация Белослав Ви уведомява, че във връзка с планирана профилактика ще бъде спряно водоподаването на гр.Белослав на 19.10.2021 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч.  

04.10.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Община Белослав има удоволствието да Ви покани да участвате в „Публична консултация“, която ще се проведе на 06 октомври, от 10.00 часа, в сградата на Народно читалище "Съзнание - 1926" гр. Белослав, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 7. Целта на събитието е подпомагане наемането на работна сила чрез улесняване достъпа до информация за свободни работни места и осигуряване на възможност за пряк контакт с работодателите.Присъстващите ще...

30.09.2021
30.09.2021 г.В изпълнение на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за социалните услуги, община Белослав Ви кани на публично обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на община Белослав.      В изпълнение на чл. 62, ал. 2, т. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, община Белослав Ви кани на публично обсъждане на Проект...

23.08.2021
С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати кандидати до участие във втори етап на  конкурса за управител на „Белфери“ ЕООД     ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ   Румен Георгиев Топалски Петър Василев Петров Петър Михов Петров     НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ   Юлиян Вълчев Сидеров

23.08.2021
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОКАНА В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза  за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе  публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020г.Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани  всички...

16.08.2021
           Във връзка с високите температури на територията на страната и предвид наличието на суха растителност и опасността от възникване на пожари в земеделските и горски територии ОТНОВО напомняме предпоставките за възникване на пожари, като апелираме всички граждани, гости и заинтересовани лица да бъдат отговорни!             Съгласно Заповед № РД 09-788-/05.08.202г. за периода 05.08-20.08.2021г.  на Министъра на земеделието, храните и горите е...