ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!08.05.2024
 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСT В изпълнение на Решение № 102 от Протокол № 7 от 25.04.2024 г. на общински съвет Белослав и Заповед № 394 от 07.05.2024 г. на кмета на община Белослав ОБЯВЯВА:  КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “Медицински център І – Белослав” ЕООД гр. Белослав за срок от 5 (пет) години при следните условия: II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:1....


10.04.2024
Изнесен офис на Енерго-Про

03.04.2024
Община Белослав стартира подбор на кандидати за Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на децата. Целта на Съвета е насърчаване на детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения, свързани с живота и развитието им.За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години. Всяко дете има право да кандидатства...

03.04.2024
Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация.Съобщение.