Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Дата на публикуване: 16.04.2018 05:46
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1

Наименование Брой тегления
декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ.docx 4 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта