ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.”

Дата на публикуване: 06.06.2019 07:40


◊ ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.” Изтегли от ТУК

♦ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.”  за 2018 год. - Изтегли от ТУК

♦ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.”  за 2017 год.Изтегли от ТУК

♦ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.”  за 2016 год.Изтегли от ТУК

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта