Информация и мерки за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав

Дата на публикуване: 05.08.2022 10:06


Годишен график залавяне на безстопанствени кучета 2023 год.  Публикувано на 23.01.2023год.


Годишен график за залавяне на кучета 2022 год.
  
 Публикувано на 01.06.2022год.

Заповед за определяне на длъжностно лице отговорно за преброяването -
Публикувано на 30.03.2022год. 30.03.2022 год. 

СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с предстоящо преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Белослав, в изпълнение на чл. 4 от  Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, община Белослав набира ДОБРОВОЛЦИ, които да се включат в екипите по преброяване на безстопанствените кучета.

 

Изисквания към кандидатите:

 

  • да са членове на организации за защита на животните;
  • юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина
  • лица, които не попадат в хипотезата и по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и обработка на кучетата по Националната програма на територията на общината.

 

Лицата определени за извършване на преброяването, се обявяват на интернет страницата на общината.

 

Лице за контакти за предоставяне на по – подробна информация: Йоанна Йовева – гл. Експерт еколог в дирекция „ОСТСУ“ тел. за връзка +359 (0) 896/820-137; +359 (0) 5112/35-54, email: ecology.bls@gmail.com

 

Краен срок за записване: 20.04.2022г.

 Утвърдена методика за преброяване на кучета  -  Публикувано на 01.10.2021год.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Белослав  - 2016-2020  

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Белослав  - 2020-2023  


Регистър на безстопанствените кучета
Национална програма

Изтегли от тук

Наредба 4 за прилагане на национална програма


Изтегли от тук


Протокол от преброяване на безстопанствени кучета

Изтегли от тук

Лица отговорни за пореброяването на безстопанствените кучета : Йоанна В. Йовева - гл. експерт еколог в дирекция "ОСТСУ" е- маил:  ecology.bls@gmail.com  тел. +359 (0) 5112/35-51


Протокол от преброяване на безстопанствени кучета май 2022

Изтегли от тук

Протокол от преброяване на безстопанствени кучета март 2022

Изтегли от тук

Наименование Брой тегления
заповед за определяне на длъжностно лице.pdf 1 Изтегли
годишен график за залавяне на кучета 2022.pdf 1 Изтегли
годишен график залавяне на безстопанствени кучета 2023.pdf 1 Изтегли
утвърдена методика за преброяване на кучета .pdf 1 Изтегли
регистър безстопанствени кучета.xlsx 1 Изтегли
протокол_преброяване_кучета_май_2022.pdf 1 Изтегли
заповед_преброяване_кучета_март_2022.pdf 1 Изтегли
протокол_преброяване_кучета_октомври_2021.pdf 1 Изтегли
naredba_4_ot_1022021_g_za_prilagane_na_nacionalnata_programa_za_ovladqvane_populaciqta_na_bezstopans.pdf 9 Изтегли
nationalnaprograma_bezstopanstvenikucheta.docx 5 Изтегли
  1. на община Белослав... - Текуща страница

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта