Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
с. Езерово

      Езерово е разположено на северния бряг на Варненското езеро, на 10 км. западно от областния център Варна. То е най-голямото село в община Белослав, с население от 1879 души.
    Благоприятните условия и близостта на езерото допринасят от древни времена в района да се заселват хора. При строежа на пристанището са открити много наколни жилища, датиращи отпреди 3-4 хиляди години пр.н.е. Събрани са ценни археологически материали от бронзовата епоха. 
В турските регистри, селото се споменава през 1573г. под името Алдън кючук /Малки Аладън/. С това име е известно до 1934г., когато с министерска заповед № 3775 обнародвана на 07.12.1934г. се преименува на Езерово.
/assets/about_Beloslav/Ezerovo/tec varna.jpg    /assets/about_Beloslav/Ezerovo/industrialna_zona.JPG
На територията на населеното място е изградена ТЕЦ "Варна", която днес е изведена от експлоатация,поради несъответствие с действащото екологично законодателство на Европейския съюз.

   /assets/about_Beloslav/Ezerovo/Ezerovo_chitalishte.JPG 
Народно читалище “Искра” с . Езерово разполага с 6 230 тома и към него работят детски танцов състав, фолклорна група, музейна сбирка.
Адрес: с. Езерово п.к. 9168
           ул."Светлина" 5
тел.: 05114 / 24 40
е-mail: iskraezerovo@abv.bg

/assets/about_Beloslav/Ezerovo/Ezerovo_chitalishte.JPG 
                                                                                                                                                                                                    
Празникът на Езерово се отбелязва на 6 май, когато е и храмовия празник на църквата " Свети Георги Победоносец" .
 
КМЕТСТВО СЕЛО ЕЗЕРОВО 

Кмет: Магдалена Ганева
гл.специалист кметство:
 Тюркян Адемова
Адрес: с.Езерово п.к.9168
          ул.”Светлина” №5
Тел. 05114 /  21-21
e-mail: kmetstvoezerovo@abv.bg

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата