Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Дневен ред - архив
test

2015

Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 24.09.2015год.

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 25.08.2015год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 30.07.2015год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 25.06.2015год.
Дневен ред за редовно заседание  на Общински съвет на 28.05.2015год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 23.04.2015год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 19.03.2015год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 12.02.2015год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 22.01.2015год.

2014
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 11.12.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 27.11.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 26.10.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 18.09.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 17.07.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 19.06.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 22.05.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 17.04.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 20.03.2014год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 06.02.2014год.

2013
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 12.12.2013год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 15.11.2013год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 17.10.2013год.
Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 27.09.2013год.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 03.09.2013г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 18.07.2013г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 13.06.2013г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 18.04.2013г.
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 21.03.2013г.
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 26.02.2013г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 17.01.2013г.

2012
Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 07.12.2012г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 07.12.2012г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 13.09.2012г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 10.07.2012г.
Дневен ред за редовно заседание на общински съвет на 30.07.2012г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 12.06.2012г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 15.05.2012г.
Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 23.03.2012г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 13.03.2012г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 31.01.2012г.

2011
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 22.12.2011г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 23.11.2011г.
Дневен ред за редовно заседание на Общински съвет на 16.11.2011г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата