Наредби

Дата на публикуване: 01.12.2010 22:00

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Белослав актуализирана на 21.03.2019год.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белослав - актуализирана на 18.02.2021г.

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Белослав -
НОВА

Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Белослав -актуализирана на 08.08.2019г.

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Белослав - НОВА

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белослав - актуализирана на 16.03.2017г.

Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата за "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", "ДЕЯТЕЛ НА ГОДИНАТА" и "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
наредба 8 с промяна.pdf 1 Изтегли
Наредба - гробищни паркове с промяна.pdf 2 Изтегли
наредба 6-23.06.22.pdf 5 Изтегли
наредба 8 с промяна.pdf 210 Изтегли
НАРЕДБА за условията и реда за бюджетна прогноза с промяната.pdf 5 Изтегли
наредба за социалните услуги.pdf 10 Изтегли
naredba4-21.10.21.pdf 70 Изтегли
Nar8-21.pdf 24 Изтегли
наредба за финансово подпомагане на проекти за озеленяване 23.03.2021.pdf 75 Изтегли
Naredba6-08.04.21.pdf 183 Изтегли
Naredba5-08.04.21.pdf 605 Изтегли
Naredba5-18.02.21.pdf 163 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта