Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Състав

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛОСЛАВ ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023 г. 

 

 1. АНАТОЛИ ДИЯНОВ АПОСТОЛОВ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“);

 2. АНЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА ЙОНКОВА (ПП „ГЕРБ“);

 3. ВАЛЕНТИНА ЧЕРНЕВА ХРИСТОВА (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ);

 4. ВЕСЕЛИН СВЕТЛИНОВ ЦОНЕВ (ПП „ГЕРБ“);

 5. ДАНИЕЛА МИХАЛЕВА ЙОРДАНОВА (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ);

 6. ДОБРИ ПАВЛОВ ДОБРЕВ (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ);

 7. ИВАН ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 8. ИВАНА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 9. КОСТАДИН ПЕТЕВ ПЕТРОВ (ПП „ГЕРБ“);

 10. НЕДЯЛКО АТАНАСОВ ЛИБЧЕВ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“);

 11. ПАВЕЛ ПЕТРОВ КОЛЕВ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ);

 12. ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 13. САВА КОНСТАНТИНОВ САВОВ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ);

 14. СВЕТЛА БОЙЧЕВА МАРИНОВА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ);

 15. СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 16. СИМЕОН ИВАНОВ ИВАНОВ („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 17. ЯВОР АТАНАСОВ РАШЕВ („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата