Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
(АРХИВ) Протоколи от заседания 2015-2019
Протокол № 37 от 19.07.2018год.

Протокол № 36 от 21.06.2018год.


Протокол № 35 от 17.05.2018год.

Протокол № 34 от 12.04.2018год.


Протокол № 33 от 15.03.2018год.


Протокол № 32 от 02.03.2018год.

Протокол № 31 от 05.02.2018год.


Протокол № 30 от 15.01.2018год.

Протокол № 29 от 12.01.2018год.

Протокол №28 от 14.12.2017год.


Протокол №27 от 09.11.2017год.


Протокол №26 от 03.10.2017год.


Протокол №25 от 14.09.2017год.


Протокол №24 от 04.09.2017год.


Протокол №23 от 15.06.2017год.

Протокол № 22 от 20.04.2017год.

Протокол № 21 от 16.03.2017год.


Протокол № 20 от 13.02.2017год.


Протокол № 19 от 19.01.2017год.


Протокол № 18 от 15.12.2016год.


Протокол № 17 от 17.11.2016год.


Протокол № 16 от 13.10.2016год.


Протокол № 15 от 21.09.2016год.


Протокол № 14 от 18.08.2016год.


Протокол № 13 от 21.07.2016год.


Протокол
№ 12 от 15.06.2016год.

Протокол № 11 от 13.06.2016год.

Протокол № 10 от 19.05.2016год.
 
 
 
 
Протокол № 5  от 02.03.2016год.

Протокол № 4 от 21.01.2016 год.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата