Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.


20.11.2018
ГЛЕДАЙ ВИДЕО - КЛИП ТУКНастоящият промоционален клип е създаден в изпълнение на Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване, чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ, с Бенефициент ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, който се реализира в партньорство с Майо Каунти Кансъл и прилежащата му община Касълбар (Ирландия). Основната идея на...

07.11.2018
Настоящият доклад представлява анализ и оценка на цялостното прилагане на социалната иновация в рамките на проект № BG05M9OP001-4.001-0106 „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“. Основната цел на оценката е да се представи независимo разглеждане и зиследване с цел  да се оцени степента на усвояване на средствата, ефективността и ефикасността на цялостното прилагане на социалната иновация,...

22.10.2018
На 22 октомври 2018 г. в ритуална зала при „Народно читалище Съзнание – 1926“ в гр. Белослав, се проведе информационен форум  за разпространение на постигнатите резултати от реализираните дейности по проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“,  с  представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални...

20.10.2018
Петима експерти от Община Белослав допринасят и подпомогнат за пилотното прилагане на социалната иновация " „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme)  - успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия. Изпълнението на дейността по проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ допринася за изграждане на...

05.10.2018
  П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ  Имаме удоволствието да Ви поканим на ИНФОРАМЦИОНЕН ФОРУМ за представяне на резултатите от пилотното прилагане на иновацията в изпълнение на проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ с представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на...

07.09.2018
Програма „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme) е успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия, за да помага за укрепване и развитие на местни обществени организации, и да дава възможност да се представят гражданските интереси на местно, областно и национално ниво. Програмата включва провеждането на публични консултации в процеса на планиране на социални...

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта