Комуникационна инициатива

Дата на публикуване: 24.10.2017 07:13
Комуникационна инициатива във връзка с десетата годишнина от членството на България в ЕС
 
На 23.10.2017 г. Община Белослав и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав са домакини на Комуникационна инициатива във връзка с десетата годишнина от членството на България в ЕС и обсъждане на приоритети на българското председателство на съвета на ЕС, проведна под патронажа на Областна администрация – гр. Варна.

Събитието ще се проведе в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 14.00 при следната програма:
 Откриване на събитието от областния управител на Област с административен център – гр. Варна г-н Стоян Пасев.
 Презентация по повод 10 години от членството в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2018 г.)
 Кратък филм за начина на функциониране на институциите на ЕС

В качеството си на домакин на събитието, екипът на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и техните ученици ще представят:

 Изложба на тема „Десет години България в ЕС“
 Стихове за Европа
 Конкурс за за рисунка и есе на тема „ 10 години България в Европейския съюз“;
 Открито занятие – занимания по интереси за II клас на тема „ 10 години България в Европейския съюз“
 Викторина „Ние знаем повече за Европейския съюз“
 И много съпътстващи дейности по повод десетата годишнина от членството на България в ЕС.
  

БРОШУРА 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2017 

  
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.На 23.10.2017г., в гр. Белослав, областният управител на област Варна г-н Стоян Пасев проведе поредна комуникационна инциатива в областта, свързана с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и предстоящото родно председателство на Съвета на ЕС.

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав беше представена презентация във връзка с юбилейната десета годишнина от членството на България в Европейския съюз, начина на институционално функциониране на Съюза и какво по-точно представлява ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Важен аспект в представената информация бяха икономическите и социални ефекти, резултат от членството на България в ЕС. Сред най-важните, които бяха споменати са възможността да сме част от единния пазар на 500 милиона европейски граждани, нарастването на частните инвестиции към края на 2016 г., както и получения достъп до средства от Европейския съюз. От социалните ефекти бяха изтъкнати осигуряването на повече работни места, стабилните публични финанси, достъпа до програми за образователен обмен на студенти и млади хора, както и много други. Акцентира се и на това, че към края на 2016 г. броят на заетите лица в родната икономика се е увеличил значително, благодарение на средствата от първия програмен период.

Пред аудиторията беше представена и институционалната структура на Европейския съюз, като се направи ясно разграничение между Съвет на ЕС, Европейски съвет и Съвет на Европа. Също така се презентира същността на ротационното председателство и основните функции по време на.

Друг аспект, който беше представен, е фокуса на българското председателство, насочен върху измеренията за сигурност и стабилност, Европейската перспектива на България, предприемачество и иновации, свързаност и сближаване и младите хора като бъдещото на Съюза.

Специално внимание беше обърнато и върху възможностите за страната ни по време на Председателството. Като такива бяха откроени стимулирането на икономиката и туристическия бизнес, както и допринасянето за положителното възприятие на страната ни на европейско и световно ниво. Участниците в събитието имаха възможност да изгледат и няколко видеоклипа, касаещи институционалната структура на Съюза и ползите от членството.

Домакин на събитието бяха кмета на Община Белослав инж. Деян Иванов и Директорът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ г-жа Веска Вълканова, а сред гостите на събитието бяха представители на Общински съвет – Белослав и администрацията, жители и гости на общината.

Стоян Пасев постави акцент на факта, че и благодарение на осигурените средства по Европейски фондове е достигнато настоящото състояние на развитие както на община Белослав, така и на всички останали в областта и държавата като цяло.

В качеството си на домакин на събитието, екипът на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и техните ученици представиха по време на комуникационната инициатива Изложба на тема „Десет години България в ЕС“, Стихове за Европа, Конкурс за за рисунка и есе на тема „10 години България в Европейския съюз“ и много съпътстващи дейности по повод десетата годишнина от членството на България в ЕС.

Областният управител Стоян Пасев награди учниците в двата конкурса.

  фотогалерия

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта