01-04-15

Дата на публикуване:
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране, реконструкция и модернизация на читалищни сгради на територията на Община Белослав- читалищна сграда в гр.Белослав.”
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=659073&newver=2

Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?ode=show_doc&doc_id=659074&newver=2
Документация

07.04.2015г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
22.05.2015г.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта