Избирателни списъци

Дата на публикуване: 27.01.2021 14:11СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за народни представители  на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
Изтегли от тук !

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 
Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


****************************************************************************************************************************************
Избирателни списъци (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане 
на избори за народни представители на 4 април 2021 г.   (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

 СЕКЦИЯ 001-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 002-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 003-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 004-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 005-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 006-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 007-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 008-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 009-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 010-гр.Белослав
 СЕКЦИЯ 011-с.Разделна
 СЕКЦИЯ 012-с.Страшимирово
 СЕКЦИЯ 013-с.Езерово
 СЕКЦИЯ 014-с.Езерово

**********************************************************************************************************************************************


СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители, избирателите могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:
  1. До 20.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината или кмета на кметствотопо постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице.

Към заявлението /Приложение № 14-НС/ се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 3 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Белослав /www.beloslav.org / и изпратено на e-mail: obshtina_beloslav@beloslav.org  или факс: 05112 / 22-14.
За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.
До 29.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 20.03.2021г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 14 – НС/ до кмета на общината или  кмета на кметството  при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.
2. До 20.03.2021 г. включително само кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18- НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение№ 19-НС/.
За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.
3. До 20.03.2021 г. включително избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 12 - НС/ до кмета на общината или  кмета на кметството. Същото може да бъде подавано чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл. 36, ал. 1 от ИК/.
За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 17.00 часа.
4. До 27.03.2021 г. включително всеки избирател / чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или кметството  /Приложение № 8 - НС /.
За улеснение на гражданите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 27.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 17.00 часа.
5. До предаването на избирателните списъци на СИК /03.04.2021 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината или кмета на кметството  /Приложение № 9 - НС/.
6. До предаването на избирателните списъците на СИК /03.04.2021 г./ избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подаде заявление /Приложение № 10 - НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината или  кмета на кметството  лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.
7. До предаването на избирателните списъците на СИК /03.04.2021 г./ лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината или  кмета на кметството за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 11 - НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.252, ал.2, във връзка с чл.39 от ИК /.
8. В изборния ден /04.04.2021 г./ – избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 13 - НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 - НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 17 - НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
9. В изборния ден /04.04.2021 г./ – избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 16 - НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Наименование Брой тегления
fpzalns_03-04-00.pdf 106 Изтегли
izbiratelen-2021.pdf 208 Изтегли
Prilojenie N 9-НС-Zaiavlenie-vpisvane v izb-spisak-СД.doc 98 Изтегли
Prilojenie N 8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl 43 al.1.doc 134 Изтегли
Prilojenie N 10-НС-Zaiavlenie za izkluchvane ot spisaka na zalichenite lica-chl 39 al 2-6-СД.doc 115 Изтегли
Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1-СД.doc 95 Изтегли
Prilojenie N 11-НС-Zaiavlenie-deklaraciya za izkluchvane ot Spisaka zalicheni lica-chl 252 al 2 i chl 39-СД.doc 108 Изтегли
Prilojenie N 13-НС-Zajavlenie za izkl ot sp zalicheni litsa-ch 40-СД.doc 103 Изтегли
Prilojenie N 14-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya.doc 149 Изтегли
Prilojenie N 15-НС-Udostoverenie chl 40 al 2-СД.doc 92 Изтегли
Prilojenie N 16-НС-Udostoverenie dopisvane v izb sp po post adres-СД.doc 150 Изтегли
Prilojenie N 17-НС-Deklaraciya ch 28 al 3 i 4-СД.doc 124 Изтегли
Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4-СД.doc 80 Изтегли
Prilojenie N 19-НС-Udostoverenie za glasuvane na drugo miasto-chl 34-СД.doc 116 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта