Културен календар на Община Белослав

Дата на публикуване: 29.07.2018 19:00

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА  БЕЛОСЛАВ - 2022 год.

 

Дата

Място

Културна проява

 

Организатор/и

ЗА Контакти

6 януари

гр. Белослав,

област Варна

Свето Богоявление - Йордановден

Църковно настоятелство при храм "Св. вмчк. Димитър Солунски"

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

януари

 

Община  Белослав,

област Варна

Пресъздаване на обичая "Бабинден" и отбелязване Деня на родилната помощ

Читалища и клубове по населени места в община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

1 февруари

 

гр. Белослав,

област Варна

Празник на виното и веселието - концерт с участието на самодейци и конкурс за най-добро вино

 

Община Белослав

 

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslvav@abv.bg

14 февруари

 

с. Разделна,

община Белослав,

област Варна

Майстор на виното

Народно читалище "Добруджа - 1929" с. Разделна

М. Гондолян

тел.:088 8575 646

dobrudja1970@abv.bg

 

февруари

 

гр. Белослав,

област Варна

Празник на любовта - поетично утро "Вино и любов" с участието на самодейци

Народно читалище "Съзнание - 1926"

 гр. Белослав

Росен Гацин

тел: 087 811 86 70

syznanie @abv.bg

 

1 март

Община Белослав,

област Варна

Ден на самодееца

Читалища по населени места в община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

3 март

гр. Белослав,

област Варна

Отбелязване на Националния празник на България

Община Белослав

 

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

март

гр. Белослав,

област Варна

Краеведска кръгла маса, посветена на Освобождението на България

Народно читалище "Съзнание - 1926"

 гр. Белослав

Росен Гацин

тел: 087 811 86 70

syznanie @abv.bg

март

Община Белослав,

област Варна

Празник на жената - програма с участието на самодейни състави

Читалища по населени места в община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

6 май

с. Езерово, община Белослав, област Варна

Празничен концерт по случай Празника на село Езерово

Народно читалище "Искра -1936" с. Езерово

Т. Българанова

тел.: 088 894 5071

iskraezerovo@abv.bg

8 май

с. Разделна Белослав, област Варна

Празничен концерт по случай Празника на село Разделна

Народно читалище "Добруджа - 1929" с. Разделна

М. Гондолян

тел.:088 8575 646

dobrudja1970@abv.bg

24 май

гр. Белослав,

област Варна

24 май - Празнично шествие и тържествен концерт

Община Белослав

 

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

май

с. Страшимирово, община Белослав,

област Варна

Празничен концерт по случай Празника на село Страшимирово

Народно читалище "Пробуда - 1930" с. Страшимирово

Надя Георгиева

тел.: 088 825 91 06

probudastrashimirovo@abv.bg

май

гр. Белослав,

област Варна

Нощ на музеите

Народно читалище "Съзнание - 1926"

 гр. Белослав

Росен Гацин

тел: 087 811 86 70

syznanie @abv.bg

1 юни

гр. Белослав,

област Варна

Ден на детето - детски карнавал

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

юли

гр. Белослав,

област Варна

Лятно кино

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

1 октомври

гр. Белослав,

област Варна

Ден на възрастните хора - празничен  концерт

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

20-26 октомври

гр. Белослав,

област Варна

Седмица на град Белослав

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

1 ноември

Община Белослав,

Област Варна

Отбелязване Деня на българските будители

читалища

Росен Гацин

тел: 087 811 86 70;

Надя Георгиева

тел.: 088 825 91 06;

М. Гондолян

тел.:088 8575 646;

Т. Българанова

тел.: 088 894 5071

декември

Община Белослав,

Област Варна

Коледно тържество

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.: 089 3391 491

obrazovanie.beloslav@abv.bg

 

 

Забележка: Община Белослав и преките организатори си запазват правото да извършват промени в хода на осъществяване на мероприятията от културния календар.

 

 

 

 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
 - 2018 ГОДИНА

 
 

Дата

Място

Културна проява

Организатор/и

ЗА Контакти

януари

гр. Белослав

област Варна

Отбелязване на 155 години от рождението на Ал. Константинов

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


януари

гр. Белослав

област Варна

Честване на 170 години от рождението на Христо Ботев

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


 

януари

с.Езерово

община Белослав

област Варна

140 години от рождението на Пейо Яворов

Народно читалище "Искра - 1936" с. Езерово

Т. Българанова

Тел.: 0888945071

iskraezerovo@abv.bg


6 януари

 

гр. Белослав

област Варна

Йордановден -Спасяване на кръста

Храм "Св. вмчк Димитър Солунски" гр. Белослав

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


6 януари

с.Езерово

община Белослав

област Варна

170 години от рождението на Христо Ботев - рецитал

Народно читалище "Искра - 1936" с. Езерово

Т. Българанова

Тел.: 0888945071

iskraezerovo@abv.bg


6 януари

с.Страшимирово

община Белослав

област Варна

170 години от рождението на Христо Ботев - тематична изложба

Народно читалище "Пробуда-1930" с. Страшимирово

 

Н Георгиева

Тел.:088 825 9106

probudastrashimirovo@abv.bg


21 януари

Гр. Белослав

"Бабинден" ден на родилната помощ

Читалища и пенсионерски клубове по населени места

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


1 февруари

 

гр. Белослав

област Варна

Празник на виното и веселието - концерт с участието на самодейци и конкурс за най-добро вино

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


2 февруари

с. Разделна

община Белослав

Ден на хорото с  КНТ "Петрича"

Народно читалище "Добруджа - 1929

" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


 

февруари

Община Белослав

145 години от гибелта на Васил Левски

Община Белослав Читалища в общината

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


 

февруари

гр. Белослав

област Варна

Празник на любовта - Романтично утро с участието на самодейци

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


февруари

гр. Белослав

област Варна

"Аз обичам България"- рецитал посветен на 140 години от Освобождението на България

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


февруари

гр. Белослав

област Варна

Кръгла маса посветена на 140 години от Освобождението на България

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


1 март

Жива изложба

Община Белослав

Баба Марта в детските градини

Община Белослав

Детски градини

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


1 март

гр. Белослав

област Варна

Ден на самодееца

Читалища по населени места в община Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


3 март

Община Белослав

140 години от Освобождението на България

Община Белослав

Читалища по населени места в община Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


8 март

Община Белослав

Ден на жената

Читалища по населени места в община Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


Март

 

гр. Белослав

област Варна

Пресъздаване на обичая "Заговезни". Етнографско ателие за изработка на кукерски маски

Танцова школа "Младост"

Община Белослав

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


април

гр. Белослав

област Варна

Девета национална конференция "Читалищни срещи 2018"

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


 

април

гр. Белослав

област Варна

Ден на Тракия - музикална програма

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


април

Община Белослав

Великденска изложба

Читалища по населени места в община Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


април

гр. Белослав

област Варна

Великденски празник с участието на Детска школа за народно пеене, Арт-студио "Пиеро" и самодейците от ФГ "Нашенки"

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


Април

 

с.Страшимирово

община Белослав

област Варна

Лазаруване с децата от Танцова школа

Народно читалище "Пробуда-1930" с. Страшимирово

 

Н Георгиева

Тел.:088 825 9106

probudastrashimirovo@abv.bg


април

с.Страшимирово

община Белослав

област Варна

125 години от рождението на Елисавета Багряна

Народно читалище "Пробуда-1930" с. Страшимирово

 

Н Георгиева

Тел.:088 825 9106

probudastrashimirovo@abv.bg


2-23 април

гр. Белослав

област Варна

Походът на книгите - тържество посветено на международния ден на книгата

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


8 април

с. Разделна

община Белослав

Великденски концерт с участието на самодейните състави

Народно читалище "Добруджа - 1929

" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


27 април

с. Разделна

община Белослав

Ден на хорото с КНТ "Петрича"

Народно читалище "Добруджа - 1929

" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg

6 май

с.Езерово

община Белослав

област Варна

Празник на с. Езерово - Празничен концерт с участието на самодейци

Народно читалище "Искра - 1936" с. Езерово

Т. Българанова

Тел.: 0888945071

iskraezerovo@abv.bg

24 май

гр. Белослав

област Варна

Ден на българската просвета и писменост - тържествен концерт и връчване на наградите в  сферата  на образованието и културата "Белослав"

Община Белослав

Училища,детски градини и читалища по населени места в община Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


май

с.Страшимирово

община Белослав

област Варна

Празник на с. Страшимирово - Празничен концерт на самодейци

Народно читалище "Пробуда-1930" с. Страшимирово

 

Н Георгиева

Тел.:088 825 9106

probudastrashimirovo@abv.bg


май

с. Разделна

община Белослав

Празник на с. Разделна - Празничен концерт на самодейци

Народно читалище "Добруджа - 1929

" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


 

май

гр. Белослав

област Варна

Фотоизложба на Димитър Нарлиев

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


 

Май

 

гр. Белослав

област Варна

Трета нестинарска вечер

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


май

гр. Белослав

област Варна

VIII нощ на музеите в читалището

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


май

с.Езерово

община Белослав

област Варна

Концерт - Десетгодишен юбилей на танцовите състави при читалището

Народно читалище "Искра - 1936" с. Езерово

Т. Българанова

Тел.: 0888945071

iskraezerovo@abv.bg


1 юни

гр. Белослав

Ден на детето - Детски карнавал

Община Белослав

 

 

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


2 юни

Езерово

община Белослав

област Варна

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България- изложба в библиотеката

Народно читалище "Искра - 1936" с. Езерово

Т. Българанова

Тел.: 0888945071

iskraezerovo@abv.bg


2 юни

с. Разделна

община Блослав

"Я надуй дядо кавала" - вечеринка посветена на Христо Ботев

Народно читалище "Добруджа - 1929

" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


 

23 юни

 

гр. Белослав

област Варна

Първи всенароден излет с носия - Еньовден.

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


06-08 юли

гр. Белослав

област Варна

„Пътуващо коно“

На крайзерната алея с чадърената инсталациян в гр. Белослав.

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


18 юли

с. Разделна

община Белослав

„Ако спечеля – печеля за цял народ...“ – 181 години от рождението на Васил Левски

Народно читалище „Добруджа – 1929

„ с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


25 август

с. Разделна

община Белослав

141 години от боевете при Шипка

Народно читалище „Добруджа – 1929

„ с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


август

 

гр. Белослав

област Варна

Лято на таланти – детски празник

Община Белослав

 

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


18 август

гр. Белослав

област Варна

Концерт на група „Хоризонт“

Община Белослав

 

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


септември

 

гр. Белослав

област Варна

Втори национален "Фестивал на шевицата"

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

"История в шевици"

"Виртуален музей на България"

Община Белослав

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg

 

септември

гр. Белослав

област Варна

Есенни краеведски четения, посветени на Освобождението На България /1878 г./

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

 

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


септември

Езерово

община Белослав

област Варна

120 години от рождението на Христо Смирненски - тематична изложба

Народно читалище "Искра - 1936" с. Езерово

Т. Българанова

Тел.: 0888945071

iskraezerovo@abv.bg


септември

с.Страшимирово

област Варна

120 години от рождението на Димитър Талев - тематична изложба

Народно читалище "Пробуда-1930" с. Страшимирово

 

Н Георгиева

Тел.:088 825 9106

probudastrashimirovo@abv.bg


 

29 септември

с. Разделна

община Белослав

област Варна

Кулинарен конкурс "С баница и вино"

Народно читалище "Добруджа - 1929" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


1 октомври

гр. Белослав

област Варна

Ден на възрастните хора

 

 

По Пенсионерски клубове

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


1 октомври

с. Разделна

община Белослав

област Варна

"Да посрещнем старините с песен"- седянка по повод Деня на възрастните хора и Деня на музиката

Народно читалище "Добруджа - 1929" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


1 октомври

 

Отбелязване Деня на възрастните хора

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

 

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


 

20-26 октомври

 

гр. Белослав

област Варна

Седмица на град Белослав

26 октомври - празник на град Белослав

Община Белослав

Читалища в общината

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


31 октомври

с. Разделна

община Белослав

област Варна

Карнавал  в читалището

Народно читалище "Добруджа - 1929" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


1 ноември

Община Белослав

Ден на народните будители

Читалища в общината

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


21 ноември

с. Разделна

община Белослав

област Варна

Ден на християнското семейство

Народно читалище "Добруджа - 1929" с. Разделна

М. Гондолян

Тел.:088 857 5646

dobrudja1970@abv.bg


21 ноември

гр. Белослав

област Варна

Ден на християнското семейство

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

 

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


 

ноември

гр. Белослав

област Варна

Краеведска регионална среща

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

 

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


 

ноември

с.Страшимирово

област Варна

105 години от рожднието на Асен Босев

Народно читалище "Пробуда-1930" с. Страшимирово

 

Н Георгиева

Тел.:088 825 9106

probudastrashimirovo@abv.bg


декември

гр. Белослав

област Варна

Запалване на Коледните светлини

Община Белослав

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


декември

гр. Белослав

област Варна

Коледно утро.Етнографско ателие. Представяне на коледна трапеза.

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

 

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg


декември

Община Белослав

Коледни тържества

Читалища в общината

Д. Георгиева

Тел.:089 3391 491

obrazovanie.beloslav@ abv.bg


 

декември

гр. Белослав

област Варна

Изложба на сурвакници

Народно читалище "Съзнание-1926" гр. Белослав

 

Росен Гацин

Тел.:087 8118670

syznanie@abv.bg

 
 
 
 
 

  1. Културен календар на Община Белослав - Текуща страница
  2. Народни читалища на територията на Община Белослав
  3. Образование

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта