ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Обща информация

Дата на публикуване: 29.05.2018 07:55


Община Белослав отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката за мерките за защита на личните данни на физическите лица по отношение на събирането, обработването, съхраняването, както и свободното движение на такива, е съобразена със Закона за защита на личните данни и с Общия регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Белослав чрез официалния си сайт, е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Община Белослав се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Община Белослав да ползва тази информация, както е описано тук:

 • Община Белослав събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните;
 • Всяко обработване на лични данни се извършва законосъобразно и добросъвестно;
 • Информацията, която Община Белослав може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и чрез електронна поща;
 • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Информация може да бъде получена индиректно чрез вашия IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта;
 • Община Белослав няма да продава, отдава, търгува с лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, в които това се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Белослав чрез своите служители и партньори, ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен;
 • Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална;
 • Въпреки взетите мерки, Община Белослав не може да гарантира напълно, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни;
 • Всяко лице, за което се отнасят данните, („субект на данни“,) има право на достъп до тях, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност;
 • Възможно е да споделяме с трети страни определена обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка;
 • Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация;
 • Можете да откажете да предоставите личната си информация, на която и да е от услугите, предоставяни от официалния сайт на Община Белослав. В този случай може да се окаже, че Община Белослав не е в състояние да ви предостави съответната услуга.

Свали като .Pdf

Заповед на кмета на Община Белослав за определяне длъжностно лице по защита на личните данни. НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!

 

На територията на ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ има изградена система за видеонаблюдение, работещa денонощно. Зоните, които подлежат на видеонаблюдение са обществени места, както и административните сгради на Община Белослав.

Всички дейности осъществявани във връзка със съществуващата мрежа за видеонаблюдение на територията на Общината се извършват с цел предотвратяване и разкриване на нарушения на обществения ред, осигуряване безопасността и спокойствието на жителите, опазване както на частната, така и на общинската собственост. Записи от камерите могат да бъдат предоставяни на компетентните органи за разкриване на престъпления.

Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", защото чрез тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин. Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение. Информацията, която се събира, обработва и съхранява чрез системата за видеонаблюдение, се използва само за гореописаните цели.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ е предприела необходимите технически и организационни мерки за правилна експлоатация на цялата система за видеонаблюдение и за възпрепятвстване на нерегламентиран достъп до нея. С цел налагане на контрол и предотвратяване на злоупотреби, достъп до видеопотоците имат изрично упълномощени лица. 

 Община Белослав е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Обработването на Вашите лични данни се осъществява въз основа на нормативно установени правила, в изпълнение на задачи от обществен интерес или упражняване на официални правомощия.

 Настоящата информация може да бъде периодично актуализирана.

 Наименование Брой тегления
Заповед за определяне на лице по защита на личните данни в община Белослав-1.pdf 2 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта