ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


17.02.2021
 На основание чл. 91 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия  (ЦИК) относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени  на 04 април 2021 г., Ви каня на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Белослав, област Варна за изборите за народни представители на 22 февруари 2021 г. от 13.00...

03.02.2021
В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав,  ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2021г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани...

03.02.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Белослав в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова...

03.02.2021
Община Белослав пряко управлява и кандидатства за социални проекти и услуги, предоставяни в семейна среда или среда, близка до семейната. По своя смисъл, услугите представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в институция. Социалните услуги в община Белослав са: Домашен социален патронаж Услуги, предоставяни по проекти и програми Клуб на пенсионера Нова социална услуга „Асистентска подкрепа" ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ   Домашният социален патронаж в община Белослав обслужва и доставя храна до...

01.02.2021
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяаме Ви, че считано от 04.02.2021 г. до 28.02.2021 г.(включително), ще бъде приложено ново маршрутно разписание (непрекъснато) по направленията Варна-Белослав и Варна-Разделна, с оглед издадените заповеди на министъра на здравеопазването, съгласно приложението към настоящата публикация. В допълнение, всеки желаещ , може да закупи ученическа карта на цена 30, 00 лв. за периода 04.02.2021 г. – 17.02.2021 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

27.01.2021
На основание чл.107, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. Община Белослав уведомява данъчно задължените лица, извършващи таксиметров превоз на пътници, че размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2021г. е 300,00лв. Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено...