ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!10.04.2024
Изнесен офис на Енерго-Про

03.04.2024
Община Белослав стартира подбор на кандидати за Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на децата. Целта на Съвета е насърчаване на детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения, свързани с живота и развитието им.За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години. Всяко дете има право да кандидатства...

03.04.2024
Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация.Съобщение.

29.03.2024
                                                         ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! С цел недопускане на паника и стресови ситуации, Община Белослав уведомява жителите на общината, че на 01.04.2024г. в 11:00 ч., ще се  проведе функционален тест на  Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението чрез...

11.03.2024
" Класиране на кандидатите за длъжността "директор" на ДГ "Незабравка", с. Страшимирово".