ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


18.11.2022
В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОСТЪПИ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ – ВАРНА, С ВХ. РЕГ. № 3200-29/17.11.2022г., С КОЕТО НИ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ НА 02.11.2022Г. Е ВЗЕТА ПРОБА ОТ ВОДАТА НА ЧЕШМА „ЧУЧУРКИТЕ“, ЗА РУТИННО ИЗСЛЕДВАНЕ. В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО, Е  УСТАНОВЕНО, ЧЕ ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПРОБИ ВОДА, /ОТ ЕДИНИЧНИЯ ЧУЧУР, КОЙТО Е НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“/  НЕ ОТГОВОАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО ПО СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:   ...

16.11.2022
Проект "Дигитален информационно-образователен център "Син растеж"Обща стойност: 54 800,00 лв. , от които 46 580,00 лв. европейско  и 8 220,00 лв. национално съфинансиране. Период на изпълнение на проекта: 15.02.2022 – 15.08.2023 Община Аксаково стартира  проект „Дигитален информационно-образователен център „Син растеж“, BG14MFOP001-4.053-0004-C01, процедура BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъп до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ , МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ Проектът цели подобряване потенциала за растеж чрез запазване и...

01.11.2022
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,Уведомяваме Ви, че на 02.11.2022г. във връзка с осъществяване  на дейности – актуализиране на версия на програмният продукт, местни данъци и такси няма да е възможно да се събират от 12.00ч. до 13.30 часа на същия ден. Който желае да заплати своите задължения на касата в Общината или по населените места може да  го направи до този час или да отложи съответното плащане...

22.10.2022
Жители на многофамилни жилищни сгради и представители на сдружения на собственици, регистрирани по ЗУЕС, взеха участие в първата встъпителна информационна среща във връзка с предстоящо кандидатсване, съвместно с Община Белослав, за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Срещата беше ръководена от кмета на Община Белослав инж. Деян...

05.10.2022
Европейската комисия обяви 2022 година за Европейска година на младежта! Идеята е да се отдаде значимото, да се окаже подкрепа и да се взаимодейства с младите хора, черпейки вдъхновение от техните идеи, стремежи и визии. Фокусът се поставя върху оформянето на бъдещото развитие на Съюза и на обществото като цяло. Европейската година на младежта ще допринесе за повишаване на осведомеността относно възможностите за младите хора да...

26.08.2022
Уважаеми жители и гости на община Белослав, във връзка с предстоящо събитие „АВТО-МОТО ФЕСТ – БЕЛОСЛАВ 2022“, организирано от “МАКСМАРТ 2022” ЕООД/Nastauto Nastauto Tuningparts / , съвместно с Община Белослав, което се планира да се проведе на дата 10.09.2022г., през пътната отсечка VAR 2050 /III-9004, Белослав, Падина/-граница общ. (Белослав-Аврен) - м.Бялата вода -/III-9006/, от км 0+000 до км 3+300, в територията на Община Белослав, Ви...

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 89 Изтегли