ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


14.11.2023
П О К А Н А  за участие във встъпителна пресконференция за анонсиране на проект „Рехабилитация и модернизация на системa за външно изкуствено осветление в гр. Белослав, община Белослав”, по процедура № BG-RRP-4.025 за директно предоставяне на средства «Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление» , с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/, Компонент 4 «Нисковъглеродна икономика», инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно...

03.11.2023
ПОКАНА от госпожа Андрияна Андреева - областен управител на област Варна за свикване на Първото заседание на новоизбраните общински съветници и кметове на община Белослав

27.10.2023
П О К А Н А   В изпълнение на чл. 49, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Белослав кани всички граждани и заинтересовани страни на публично обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните...

11.10.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с чл. 49, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Белослав организира обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните услуги на общинско ниво.   До крайния срок...

18.08.2023
В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2023г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани...

04.08.2023
СТАРТИРА ПРОУЧВАНЕ ЧРЕЗ АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИТИ В СИР Във връзка с прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и изпълнението на интегрирани проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г., стартира проучване сред заинтересовани страни чрез попълването на анкета. Тя има за цел да установи степента на запознатост с подхода ИТИ, областите, в които има недостатъчна информираност, и да подпомогне създаването на...

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 1294 Изтегли