ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


01.02.2023
У В Е Д О М Л Е Н И Е Уважаеми Госпожи и Господа, Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2023 г., ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ оперира с нови банкови сметки, както следва: Банкова сметка за чужди средства/депозити/ IBAN: BG85 STSA 9300 3310 3000 03 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Банкова набирателна сметка за собствени приходи IBAN: BG29 STSA 9300 8413 3000 00 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Банкова бюджетна сметка BG78 STSA 9300 3110 3000 00 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Припомняме, че всички, които желаят да...

16.01.2023
Община Белослав извършва проучване за нагласите на населението за безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци. Проучването е с цел Общината да може да кандидатства с проект по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор ”Управление на отпадъците”.   От 17-ти януари до 17-ти февруари 2023 г. жителите на всички села и град Белослав могат да попълнят...

12.01.2023
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,   Уведомяваме Ви, че на 12.01.2023г. във връзка с осъществяване на  дейности, свързани с  годишно облагане за 2023г., задължения за местни данъци и такси ще е възможно да се събират до 15,00ч. на същия ден. Който желае да заплати своите задължения  на касата в Общината или по населените места може да го направи до този час или да отложи съответното плащане за...

11.01.2023
НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (НПВУ) Насоки за кандидатстване – изтегляне по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по НПВУ (утвърдени със Заповед №РД-02-14-1246/20.12.2022г. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството) Всички документи и приложения към насоките за кандидатстване са достъпни на следния линк  Стъпка...

15.12.2022
Уважаеми дами и господа,          Съгласно чл.11, ал.1 от Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове в Община Белослав „Физически и юридически лица, извършващи траурни услуги на територията на община Белослав, следва писмено да уведомят за същото общинска администрация“.  Със заповед  № 470 от 22.06.2022 г. на кмета на Община Белослав е утвърден образец на заявление по чл.11, ал.1 от Наредбата, което може да изтеглите от тук.  На физически...

06.12.2022
Подкрепата на двойки с репродуктивни проблеми чрез организирания коледен базар продължава на отделен щанд на Общинския пазар на ул. „Иван Вазов“ в гр. Белослав, като с благотворителна цел може да закупите различни артикули, направени от децата и учениците от Община Белослав.   Заповядайте и подкрепете каузата на Фондация "Искам бебе"! Нека заедно да помогнем за сбъдване на нечия съкровена мечта! На Коледа се случват чудеса !    

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 111 Изтегли