ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


06.06.2024
СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА, уведомява избирателите, които искат да упражнят своя вот в изборите за Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., че секция №7 , намираща се в гр.Белослав, ДГ»Първи юни» в кв.»Младост» - І етаж, е определена за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателите, отговарящи на горните условия могат да...


08.05.2024
 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСT В изпълнение на Решение № 102 от Протокол № 7 от 25.04.2024 г. на общински съвет Белослав и Заповед № 394 от 07.05.2024 г. на кмета на община Белослав ОБЯВЯВА:  КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “Медицински център І – Белослав” ЕООД гр. Белослав за срок от 5 (пет) години при следните условия: II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:1....


10.04.2024
Изнесен офис на Енерго-Про

03.04.2024
Община Белослав стартира подбор на кандидати за Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на децата. Целта на Съвета е насърчаване на детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения, свързани с живота и развитието им.За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години. Всяко дете има право да кандидатства...