*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Инструкции и вътрешни правила

Вътрешни правила за организация на работата с електронно подписани документи в Община Белослав

Вътрешни правила за управление и контрол на човешките ресурси в Община Белослав

Вътрешни правила за организация на работната заплата в Община Белослав

Вътрешни-административни правила за работа при проверки, извършвани от омбудсмана, и за съобразяване с неговите предложения и препоръки

Вътрешни правила по Закона за обществените поръчки

*********************************************************
  
 
 

Инструкция за механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при община Белослав

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация гр. Белослав

**************************************************************************
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата