Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
За избирателите
ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СРОКОВЕ НА ПОДАВАНЕТО ИМ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА
27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНАСайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:
-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
-Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ ІІ
/чл. 408, ал. 1, във връзка с ч. 359 ал. 1 от ИК/
СРОК - 16 СЕПТЕМВРИ 2019 г. - Приложение № 8-МИ
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
/чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/
СРОК – 12 ОКТОМВРИ 2019Приложение  № 17-МИ
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС
/чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК/
СРОК – 12 ОКТОМВРИ 2019 Г.Приложение № 13- МИ
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК
/чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК/
СРОК – 19 ОКТОМВРИ 2019 г.Приложение  № 7 – МИ
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ОТ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕН НА ЕС
/чл. 43, ал. 1, изр. 2, ал. 2-4 от ИК/
СРОК – 19 ОКТОМВРИ 2019 г.Приложение № 9 – МИ
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОПУСНАТИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК
/чл. 27, ал. 3 и 4, във връзка с чл. 45, ал. 1 от ИК/
СРОК – 25 ОКТОМВРИ 2019 г. Приложение № 10 - МИ
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪКА НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ПРЕДИ ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА СИК
/чл. 39, ал. 2 и 3 от ИК/
СРОК 25 ОКТОМВРИ 2019 г.Приложение № 11- МИ
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪКА НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА В ИЗБОРНИЯ ДЕН
/чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 8 и чл. 396 от ИК/
СРОК 27 ОКТОМВРИ 2019 г.Приложение № 12 - МИ
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата