Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Отчети 2018
Решение № 649 /12.09.2019год.  - публикувано на 18.09.2019год.

Годишен финансов отчет към 31.12.2018г. - публикувано на 30.08.2019г.

Тримесечни отчети към 31.12.2018 - публикувано на 20.02.2019г.
Отчет за м. декември 2018год. - публикувано на 14.01.2019г.

Отчет за м.ноември 2018год. - публикувано на 11.12.2018г.

Отчет за м.октомври 2018год. - публикувано на 12.11.2018г.

Тримесечни отчети към 30.09.2018 - публикувано на 25.10.2018г.

Отчет за м.септември 2018год. - публикувано на 15.10.2018г.
Отчет за м.август 2018 - публикувано на 14.09.2018г.

Отчет за м.юли 2018 - публикувано на 08.08.2018г.
Тримесечни отчети към 30.06.2018 - публикувано на 30.07.2018г.

Отчет за м.юни 2018 - публикувано на 16.07.2018г.


Отчет за м.май 2018 - публикувано на 08.06.2018г.


Отчет за м.април 2018 - публикувано на 09.05.2018г.


Тримесечни отчети към 31.03.2018 - публикувано на 25.04.2018г.


Отчет за м.март 2018 - публикувано на 05.04.2018г.


Отчет за м.февруари 2018 - публикувано на 09.03.2018г.


Отчет за м.януари 2018 - публикувано на 09.02.2018г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата