Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Отчети 2017г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2017 - публикувано на 28.06.2018г.

Решение № 484 от Протокол № 37/19.07.2018 г. от проведено  заседание на Общински съвет - Белослав.  - публикувано на 30.07.2018г.

Тримесечни отчети към 31.12.2017 - публикувано на 28.02.2018г.

Отчет за м.декември 2017
- публикувано на 10.01.2018г.

Отчет за м. ноември 2017
- публикувано на 13.12.2017г.

Отчет за м. октомври 2017
- публикувано на 08.11.2017г.

Тримесечни отчети към 30.09.2017
 - публикувано на 30.10.2017г.

Отчет за м. септември 2017
- публикувано на 06.10.2017г.

Отчет за м. август 2017
 - публикувано на 08.09.2017г.

Отчет за м.юли 2017
-публикувано на 10.08.2017г.

Отчет 30.06.2017
- публикувано на 26.07.2017г.

Отчет за м.юни 2017
- публикувано на 11.07.2017г.

Отчет за м.май 2017
- публикувано на 8.06.2017г.

Отчет за м.април 2017
- публикувано на 9.05.2017г.

Отчет 31.03.2017г. - публикувано на 24.04.2017г.

Отчет за м.март 2017
- публикувано на 10.04.2017г.

Отчет за м.февруари 2017
- публикувано на 13.03.2017г.

Формули за разпределение на бюджета във функция "Образование" за 2017г.
 - публикувано на 28.02.2017г.

Отчет за м.януари 2017
 - публикувано на 9 февруари 2017г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата