Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Учебни заведения
 1. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 
 Директор : Веска Вълканова
 
 адрес: гр.Белослав п.к. 9178
           ул."Трети март" № 62    

 тел. 05112 / 24-12 , 21-79
 www.soubeloslav.com


 2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ"

 Директор: Донка Чакалова
 
 адрес: гр.Белослав п.к. 9178
          кв."Акации" 
 
 тел.: 05112 / 25-69
 

 

  3. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"
 
 Директор: Ивана Николова
  адрес : гр.Белослав п.к. 9178
           кв."Акации" 
  тел.: 05112 / 47-20
    www.patriarhevtimii.eu  4. НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

  Директор: Красимира Грудева
  адрес: гр.Белослав п.к. 9178
         
             ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №13
 
  тел.: 05112 / 36-07

  


                                       
 
5. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ  КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  
Директор: Стойчо Стоев
адрес: с. Езерово  п.к. 9168
             ул. "Светлина " №2
 
тел.: 05114 / 25-47 


 
  5.ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ"
 
  Директор: Стефка Георгиева
  адрес: гр.Белослав п.к. 9178
            кв. "Младост"       
            ул. "Хан Маламир" № 9
  тел.: 05112 / 25-77

  6. ДЕТСКА ГРАДИНА"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

  Директор: Виолета Аръкова
  адрес: гр.Белослав п.к. 9178     
           кв. "Изгрев" ул. "Роза" № 2
  тел.: 05112 / 25-65
  www.shtastlivodetstvobv.alle.bg  7. ДЕТСКА ГРАДИНА "ДОРА ГАБЕ" С. ЕЗЕРОВО

  Директор : Екатерина Яхорова
  адрес: с. Езерово п.к.9168
            ул. Васил Левски № 12
  тел.: 05114 / 21-98
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата