Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Общински вестник


АРХИВ
Месечен информационен бюлетин Декември 2011 г. 

Вестник "Белослав днес" Септември 2011г. Година IX брой 2  (74)
Вестник "Белослав днес" Юни 2011г.           Година IX брой 1 (73)
Вестник "Белослав днес"  Октомври 2010 г. Година VIII брой 5 (72)
Вестник "Белослав днес"  Юли 2010 г.         Година VIII брой 4 (71)
Вестник "Белослав днес"  Май  2010 г.         Година VIII брой 3 (70)
Вестник "Белослав днес"  Март 2010 г.         Година VIII брой 2 (69)
Вестник "Белослав днес"  Януари 2010 г.     Година VIII брой 1 (68)
Вестник "Белослав днес"  Декември 2009 г.  Година VII  брой 8 (67)
Вестник "Белослав днес"  Октомври 2009 г.  Година VII  брой 7 (66)
Вестник "Белослав днес"  Септември 2009 г. Година VII брой 6 (65)
Вестник "Белослав днес"  Юли 2009 г.          Година VII брой 5 (64)

Вестник "Белослав днес"  Май 2009 г.           Година VII брой 4 (63)
Вестник "Белослав днес"  Април 2009 г.        Година VII брой 3 (62)

Вестник "Белослав днес" Март 2009 г.          Година VII брой 2 (61)
Вестник "Белослав днес"  Януари 2009 г.      Година VII брой 1 (60)

Вестник "Белослав днес"  Декември 2008 г.  Година VI  брой 8 (59)
Вестник "Белослав днес"  Ноември 2008 г.    Година VI  брой 7 (58)
Вестник "Белослав днес"  Август 2008 г.       Година VI  брой 5 (56)

Вестник "Белослав днес"  Май 2008 г.           Година VI  брой 3 (54)
Вестник "Белослав днес"  Март 2008 г.          Година VI  брой 2 (53)
Вестник "Белослав днес"  Октомври 2007 г.   Година V  брой 8 (49)
Вестник "Белослав днес"  Септември 2007     Година V брой 7 (48)
Вестник "Белослав днес"  Септември 2007 г.  Година V брой 6 (47)
Вестник "Белослав днес"  Февруари 2007 г.   Година V брой 1 (42)
Вестник "Белослав днес"  Декември 2006 г.   Година IV брой 7 (41)
Вестник "Белослав днес"  Октомври 2006 г.   Година IV брой 6 (40)
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата