Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Със заповед на министъра на здравеопазването се отменят част от въведените противоепидемични мерки на територията на страната. Част от облекченията са свързани с възможност за:
03.05.2020

✔️упражняване на индивидуални спортове на открито, а именно колоездене, бягане, тенис, при спазване на най-малко 2,5 метра дистанция от останалите спортуващи;
✔️посещение на плувни комплекси;
✔️посещение на заведения в открити площи към заведенията (градини и тераси);

✔️Кафe-сладкарници, ресторанти и заведения за бързо обслужване могат да започнат работа при следните условия:
🔹разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
🔹обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
🔹да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
🔹да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетелите на заведението;

Заповедта влиза м сила от 4 май 2020 година, а мерките за заведенията от 6 май. Пълният текст на Заповед №РД-01-249 от 3.05.2020 може да видите тук -> http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/03/zapoved-rd-01-249-03-05-2020.pdf?fbclid=IwAR22AM2osBGgCmvziZh2iezxQGfKkW1Oiqtz0HO6itG_IJv0oszj8nrGLLQ

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата